add share buttons

Bakış Açımız

14Mar 2018

Гъатхэпэм и 14-м Адыгэбзэм и махуэмкӏэ Адыгэ лъэпкъым дынывохъуэхъу! Тхьэм дунейр зытетыху адыгэбзэр игъэпсэу!.. Адыгэ Хэку Зыгухьэныгъэ 14 Mart Çerkes Dili Günümüz Kutlu olsun! Dünya Var oldukça Allah dilimizi yaşatsın!.. Çerkesya Hareketi

07Mar 2018

Bugün Kadınlar Günü. 8 Mart 1857 yılında New York’da emekçi kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda başlattığı onurlu mücadelenin günü. Kadınlar için, tüm dünyada sevginin, eşitliğin, özgürlüğün, kadına-haklarına ve emeğine saygının mutlak hayata geçtiği günleri ivedilikle görmek dileğiyle, Kadınlar Gününüzü kutlarız. Нобэ дунейпсом цIыхубзхэм я махуэщ. 1857 илъэсым Гъатхэпэ мазэм 8 махуэм Нью-Йорк цӏыухубз […]

01Oca 2018

2018’in ilk günü taze bir yarayı kanatarak başladı bizler için. Her yıla Çerkes Halkı için yeni umutlar yükleme ve kavgayı büyütme sözüyle başlama geleneğimizin öğretmenlerinden Hatko Vural’ı 2017’nin sonlarında kaybettik. Bugün geçen yılda eksik bıraktıklarımızı konuşup yeni yılın planlamasını tartışacaktık onunla, arada da doğum günün ku 2018’in ilk günü taze bir yarayı kanatarak başladı bizler […]

30Ara 2017

  2018″рэ илъэсым ти Адыгэ лъэпкъыр зынэсын фаехэм ик1и зэпстэуымк1э ти гугъэхэм-ти лъэгъуныгъэхэм т1эк1у нахь благъэ тыфиш1ынэу; илъэсык1эм- лъэпкъэу зышышым, динэу зэрихьэрэм, игупшысэхэм ик1и ипсэуык1э темыплъэу зэхэдз тымыш1эу ц1ыфхэм мамырныгъэрэ, гуш1уагъуэрэ, псэуныгъэ пытэрэ къышъуфихьынэу шъутфэлъа1уэ….шъузфаер зэк1э къыжъдэрэхъу Адыгэ Хэку Зэгуэхьаныгъ **** 2018’in Çerkes Halkını hedeflerine ve herkesi özlemlerine biraz daha yakınlaştırmasını; etnik köken, din, düşünce […]

20Ara 2017

Adığe ulusunun birkaç kolu vardır. Natukuay, Şapsığ, Abdzax, Wubıh, Hatukuey, Besleney, Kemırguey başkaları da söylenebilir. Ancak, onlar hepsi kendilerini Adığe olarak isimlendiriyorlar. Cumhuriyetimizde en çok sayısal Adığe nüfusa sahip Kabardeylerde buna dahildir. Abhazlar ile Abazalar, bize en yakın halklardır. Farklı yerleşim yerlerinde yaşıyor isek de aynı ulusuz, kan kardeşiyiz. Üzüldüğümüz odur ki, zaman ve yaşam […]

15Ara 2017

  Çerkes Halkına, Çerkesya’ya, insanlığa sevdalı Thamademiz Hatko Vural’ı sonsuzluğa uğurladık. 12 aralık 2017 günü Hollanda’da hayata veda eden Thamademiz, dava arkadaşımız, yoldaşımız Hatko Vural Ulutaşlı dün (14 Aralık 2017) Perşembe günü kalabalık bir kitle ile Samsun’un Havza İlçesi Memduhiye mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından Memduhiye Mezarlığında toprağa verildi. Çerkes Bayraklarıyla uğurladığımız Thamademiz için, […]

16Eki 2017

Çerkesya Hareketi olarak 3 yıldır, 21 Mayıs’larda vatanda olmamız gerektiğini anlatıyoruz. Bir kaç nedeni var bunun. Şimdiye kadar yeterince anlattığımız için ayrıntılara girmeyelim, gerekirse ileride yine anlatırız. Ama nedenlerden bir tanesi: “Vatanda 21 Mayıs’ları bitirmek istiyorlar”dı. Ya bizden birilerine, “150 yıllık yas mı olur?” dedirterek, yerine başka günler ikame ederek… ya da 21 Mayıs’ları anlamına […]

05Eki 2017

ADIGEY CUMHURİYETİ 26 YAŞINDA! Özgürlük savaşını kaybettik…Vatanımızdan sürüldük; ama umudumuzu hiç yitirmedik! Her fırsatta ayağa kalkmaya çalıştık, direndik… Başkalarının bittiğimizi sandıkları, bazılarımızın inançlarını yitirdikleri bir zamanda örgütleniyoruz, toparlanıyoruz. Üzerinde Çerkesin yaşadığı her toprak parçası; ulusal kimliğimizle örgütlü her kurum kutsaldır bizim için! Ve bir mevzi… Kendimize güveniyoruz! Bu mevzileri herşeyimizle savunacak, yaşatacak ve asla umudumuzu […]

19Eyl 2017

Iоныгъум и 20 Дунае Адыгэхэм(Черкесхэм) ямафэмкIэ тышъуфэгушIо! 20 Eylül Uluslararası Çerkes (Adıge) Günümüz halkımıza kutlu olsun! September 20th – The International Circassians(Adyghes) Day Happy Adyghes(Circassians) Day!!! 20 сентября – Международный День Адыгов (Черкесов)! С днем Адыгов (Черкесов)! адыгэ хэку зэгухьэныгъэ-черкеся хьарекети Çerkesya Hareketi

09Eyl 2017

Tarihi, galipler yazar. Gelecek öngörülerine göre. Buna, “resmi tarih” denir. Bu tarihte gerçekler, doğrular değil; örgütlenmek istenen geleceğin insanını ve toplumu yaratacak motifler, masallar ve yalanlar vardır. Bu tarihte yenilenlerin çıkarları, gelecek kaygıları ve gerçekler önemli değildir. Hatta tehlikelidir. Bu nedenle yasaklanır. Çarpıtılır.  Çerkes tarihini de “galipler”in kalemşörleri yazdılar. O gitti, Bu geldi; ama bakış […]

Translate »
Loading...