add share buttons

Çerkesya

19Eyl 2017

Adıgebze Xase 2017-2018 öğretim yılı çalışma programı. Çok değerli halkımıza! Hatokşokue Gazi adını taşıyan Adıgebze Xase 2017-2018 öğretim yılında orta sınıf öğrencileri gençler ve çocuklar ile birlikte yapacakları etkinlikler hazırladı. Bunlardan her bir etkinlikte amaçlanan çocukların ve gelecek nesillerin anadilini sevmesi, sahiplenmesi, bu sürecin geleneksel hale gelmesi ile birlikte, bu uğurda emeklerini esirgemeyen öğreticilere gereken […]

15Eyl 2017

Уи уни кхъухьи – сыти жыIэ, Cыт цIыху Iэдакъэм щIэмыкIар? Уэрэд жызыIэр гупсысамэ, Гум лъагъуныгъэр къеIусамэ, Псалъэщ нэхъапэ гум къэкIар. Бзэр дэзыгъащIэр Тхьэм иузэщI, Дунейм и фIыгъуэм щремыщIэ, Псалъэм текIуэну Iэщэ щыIэу Нобэр къыздэсым сэ сымыщIэ. Джатэдзэу жану щыIэщ псалъэ, ЗыжепIэм и гум ныщIолъадэ, КIыфIым хэхуами хэмыкIуадэ, Зыщыбгъэгъупщэу гум имыдэ. Зи псалъэ дыджыр насыпыншэщ, КъыжьэдэкIахэр […]

14Eyl 2017

Nalçik Belediyesi Atlı Spor Kulübü Başkanı Sayın İBRAHİM YAĞAN ile “460. Yıl Muamması”nı ve 500 km’lik “Atlı Yürüyüş”ün Tüm Detaylarını Enine Boyuna Konuştuk. Biz Sorduk İbrahim Yagan Yanıtladı! C.U – Sayın Yağan, Kabardey’in Rusya’ya gönüllü katılımı meselesi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı, nedir bu meselenin aslı? İ.Y – Kesinlikle gönüllü katılımdan söz edilemez, tam […]

14Eyl 2017

21 Mayıs, “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü Anma Günü’nde, Kıyı Boyu Şapsığ bölgesindeki Çerkesler bir araya gelerek bir anma etkinliği düzenlemişlerdi. Bu etkinlik, geleneksel olarak bölgede Çerkes soykırımı ve sürgünü için sembolik bir öneme sahip olan Çığ Daxe’nin bulunduğu alanda yapıldı ve Ğuaşö Ruslan hayatını kaybeden atalarımız için bu yaşlı ağacın yanında dua etti. Rusya’da birkaç […]

11Eyl 2017

Ruslan Guaşho süresiz açlık grevine başladığını açıkladı. Ruslan Guaşho 21 Mayıs 2017’de anma törenlerinde yaptığı konuşma sonrası mahkemeye verilmiş ve para cezası ile cezalandırılırmıştı, temyiz için gidilen mahkeme kararı bozmayarak kararı yürürlüğe almıştı. Bunun üzerine bugün 11 Eylül 2017 tarihinde bir açıklama yapan Ruslan Guaşho: Benim nezdimde bütün Çerkes halkına yapılan haksız uygulamaları protesto ediyor […]

08Eyl 2017

Adigey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı vekili Kumpilov Murat Karalbiyeviç’in talimatiyla, Cumhuriyet milli işlerden sorumlu komitesi başkani Şhalaho A.A. , Repatriyantların Adaptasyon Merkezi başkanı Guçetl A.A., merkezin hukuk danışmanı Şazzo A.A. ve Repatriyantlara yardım fonu eşbaşkanı Andar Y. A. geçirdiği kazanın ardından zor durumda bulunan Suriye vatandaşı soydaşımız Bibars Huade’yi ziyaret ettiler. Bibars Huade, inşaat işçisi olarak çalıştığı […]

05Eyl 2017

Soçi – Lazarevsk Bölge Mahkemesi , Çerkes Aktivist Ğuaşö Ruslan’a 21 Mayıs’ta yapmış olduğu dua ve konuşma nedeniyle açılan davayı yeniden inceledi ve Ğuaşö Ruslan’a kesilen 10.000 Ruble değerinde ki para cezasını onayladı. Ğuaşö Ruslan’ın avukatı Marina Dubrovina mahkemenin, eylemcinin savunma hakkını ihlal ettiği için yargı kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Ğuaşö Ruslan yaptığı açıklamada ise ‘Sözde suçumu ispatlayan […]

05Eyl 2017

Karaçay Çerkesya’da Kosta Khetagurov köyünde toplanan yaklaşık 500 kişi Osetya’nın Beslan bölgesinde yaşanan terör hadisesinde hayatını kaybeden insanları andılar. Anma etkinliğine yerel sakinlerin yanı sıra din adamları, öğretmenler ve yerel yetkililer katıldılar. Yerel yönetim yetkilileri bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için her türlü önlemin alınması istediklerini açıkladılar. Açıklamada Karaçay Çerkesya halkının komşu Oset halkının bu […]

05Eyl 2017

Kurban bayramı dolayısıyla T.C. Novorossisk Başkonsolosu Sn. Yunus Emre Özigci 1 Eylül 2017 tarihinde Adigey Cumhuriyeti başkenti Maykop’u ziyaret etti. Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı vesilesiyle Maykop’ta Dini İdare Başkanı Sayın Askarbiy Kardanov ve Federal Dışişleri Maykop Temsilcisi Sayın Terziyan ile biraraya gelindi. Maykop’ta bayram namazının ardından Apsheronsk Belediye Başkanı Sayın German ziyaret edilerek, Apsheronsk […]

05Eyl 2017

Adıgey Cumhuriyeti Başı görevini vekaleten sürdüren Murat Kumpilov ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldiler. Kremlin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Murat Kumpilov Adigey Cumhuriyetin’de ki sosyo-politik ve sosyo-ekonomik şartların gün geçtikte iyileştiği Putin’e iletti. Adigey Cumhuriyetinin sosyo-ekonomik alanda ki ilerleyişini ve Adigey Cumhuriyeti bütçe gelirlerinde artış sağlandığı rakamlar ile ifade edildi. Putin, Kumpilov’un […]

Translate »
Loading...