add share buttons

Dil-Xabze

26Ağu 2017

“Iэщэ-фащэ” псалъэм и зэхэлъыкIэм къегъэлъагъуэ адыгэм хахуагъымрэ даха­гъымрэ зэгуихыу зэрыщымытар. Цейр цIыхухъум и къалэнхэр игъэзэщIэным хуэ­гъэпсауэ щытщ: тыншу уегъэIэбэ, къыздумыхьэ­кIын­кIэ Iэмал имыIэ хьэпшыпхэр пкIэрегъэзагъэ, зэман кIыхькIэ шыбгым уисыныр псынщIэ пщещI икIи, зауэм ухыхьэн хъумэ, уи теплъэм, уи емыкIу къыщIэщы­ным утемышыныхьу уегъэзауэ. Абы и Iыхьэхэм хохьэ: езы цейр, гъуэншэджыр, джанэр, бгырыпхыр, щIа­кIуэр, щхьэрыпхъуэныр , лъейр.   […]

04Nis 2017

34 Numaralı çocuk kreşinde ‘Çerkes Dili ve Yazın Günü’ çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi. Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Adıge Cumhuriyeti toplumsal hareketi Adıge Xase, Beşeri bilimler Enstitüsü, Milli Müze çalışanları, Adıge Devlet Üniversitesi yetkilileri, Adıge Öğretmen Koleji öğretmenleri, öğrenciler vd. etkinliğe davet edildi. Etkinlik Meşbaşe İshak’ın Çerkesler isimli şiiri ile başladı. Daha sonra Çerkes […]

27Mar 2017

İnsan dünyaya geldiğinde, dili de onunla doğuyor. Anadili — içinde yetiştiğin milletin dili, kanı, kültürü, kökü. Ona, milletin bir ferdi olarak yetişmiş olan kimsenin değer vermesi için ufaklığından itibaren dilin tadını, güzelliğini o ferde aşılamak gerekiyor. Dilini düzgün kullanmayan, onu ihmal eden onun güzelliğini tadını anlamaz. Yaşım ilerledikçe ben de dilime her gün daha da […]

17Mar 2017

17.03.2017 Her millet için kendi dilinde yazınının olması, yaşamda yer etmesi ve onu geniş alana yaymasında büyük önem arz eder. Fakat bu konuda yazın, alfabe edinimi o kadar kolay değildir, onlar ulusun hayatı-kültürü, ekonomisi, politikasının şartlarının gerçekleşmesi ile yoğun ilintilidir. Çerkeslerin yazına sahip oldukları epey uzun zaman oldu. Fakat yine günümüzde bile Çerkesçe de farklı […]

15Mar 2017

«Ныдэлъфыбзэр — лъэпкъым ынап, лъэпкъым ыпсэ зан – Anadili – ulusun onuru, ulusun yegane ruhudur» Çeraşe Zeynab. Dil her zaman, her dönemin dillendiricisi, aktarıcısıdır. Her insan, dilini, kültürünü korumak-muhafaza etmek için çeşitli olanakları kullanır. Bu son dönemlerde önümüze çıkan büyük sorunlardan birisi de Çerkesçenin öğrenimi, muhafazasıdır. Biz Çerkesler, dilimizi öğrenmezsek, bu konuya eğilmezsek, dilimiz başka […]

15Mar 2017

Her milletin dili var, bunu kullandığı oranda o millet eğitim, bilim, kültür ve beşeri alanlarda da onur buluyor. Dilin yaşaması için onu kullanmalısınız. Bunu kavramış olan Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı çalışanları Çerkesçe eğitim programlarını oluşturdular ve bu dilin sahibi olan ulusun bu dili sahiplenmesinin, gerektiği gibi kullanmasının öneminin altını çizdiler. Çerkesçenin eğitim-öğretim alanında […]

02Mar 2017

Uzun yıllardır 28 numaralı çocuk kreşinde çalışıyorum. Seçtiğim meslekten de hiç pişman olmadım. Bugün benim en çok kaygılandığım şey ise çocukların Çerkesçe konuşmuyor olmaları. Yıllar öncesinde Çerkes çocuklarına anadillerini öğretmek için çok uğraşıyorlardı, tüm dersleri Çerkesçe veriyorlardı. çocuklar da ailelerinde anadillerinden başka dil duymuyorlardı. Çocuk kreşlerinde Çerkesçe şarkılar, masallar, şiirler çocuklarca da seve seve öğretiliyordu. […]

23Şub 2017

  Milletleri dilleri birbirine bağlıyor-birleştiriyor. Ana dili ana sütü gbidir. Buna sahip olanın bedeni de sağlıklıdır. Dillerle alakalı konuşacak olursak binlerce dil arasında devlet dillerinin göze batılıcılığından, pek çok şeyin üstesinden geliyor olmasından da bahsetmemiz gerekiyor. Bunlar Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca… Fakat dünyanın her bir yerinde yaşayan, her bir milletin, kendisini ortaya çıkartmasında anadilini kullanmasının […]

30Oca 2017

“Çerkesçe Dil Kartlari Artik Hazir” Mamreş Aytek Thağapsov Ahmet: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Mamreş Aytek: Mamreş Aytek ATALAR. Kahramanmaraş Göksun ilçesi Salyan köyündenim. Mamreş sülalesindenim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya bölümünde eğitim hayatımı sürdürmekteyim. Ailem Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşamakta. Annem de babam da Adıge. Annem Abdzeh boyundan, babamda Kabardey boyundandır. Thağapsov Ahmet: Bildiğimiz kadarıyla Çerkesçeyi […]

15Oca 2017

Belki insanların düşüncelerinde soru işareti olan bir konuya açıklık getirmiş bulunmaktayız.  Nedir bu soru işareti olan konu?  Bizim neden Dil kartlarımız yok, niye yapılmıyor, niye kimse bu işe el atmıyor konusu.  Bu yola bu sorulara cevap vermek için çıktık. Eksiğiyle, fazlasıyla birşeyler yaptık diye düşünüyoruz. Bu projenin insanlarımızın Anadildeki kelime haznelerini  geliştirmeleri açısından güzel bir […]

Translate »
Loading...