add share buttons

Kültür-Edebiyat

15Eyl 2017

Уи уни кхъухьи – сыти жыIэ, Cыт цIыху Iэдакъэм щIэмыкIар? Уэрэд жызыIэр гупсысамэ, Гум лъагъуныгъэр къеIусамэ, Псалъэщ нэхъапэ гум къэкIар. Бзэр дэзыгъащIэр Тхьэм иузэщI, Дунейм и фIыгъуэм щремыщIэ, Псалъэм текIуэну Iэщэ щыIэу Нобэр къыздэсым сэ сымыщIэ. Джатэдзэу жану щыIэщ псалъэ, ЗыжепIэм и гум ныщIолъадэ, КIыфIым хэхуами хэмыкIуадэ, Зыщыбгъэгъупщэу гум имыдэ. Зи псалъэ дыджыр насыпыншэщ, КъыжьэдэкIахэр […]

22Ağu 2017

Kuyeko Nal’biy, bugün, sevenlerinden, aile fertlerinden ve yakın arkadaşlarından oluşan bir grup tarafından anıldı. “Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değiliz ve suçlu aramamalıyız… Kendimizi anlamak istiyorsak, daha çok araştırmalı, daha çok öğrenmeliyiz. Eğer kendimizi çözümler, anlarsak her şeyi daha net göreceğiz ve başkaları bizi daha iyi anlayacaklar…” diyen Nal’biy, Çerkes halkının yetiştirdiği büyük bir değerdi. […]

21Ağu 2017

İki yüzücü, su geçirmez paketlerini nehrin kenarına dikkatlice itti ve sessizce suyun içinden çıktı. Sudan kurtulmak için köpek gibi silkelendiler ve ardından paketlerin tepesindeki kıyafetlerini üzerlerine geçirdiler. Karanlık çökmeden önce nehrin karşı kıyısında gizlenip sınırda gezen devriyelerin geçiş sıklığını ölçtüler ve diğer tarafta çıkacakları alanı belirlediler. Nehrin bu noktası her ne kadar geniş olmasa da oldukça hızlı […]

29Mar 2017

Bugünlerde Kültür Emekçileri Günü çerçevesinde Adıge Cumhuriyeti’nde çeşitli etkinlikler, konserler düzenlendi. Devlet filarmonisindeki etkinliklere katılanlar bu faaliyetleri iyi hatırlayacaklar. Adıge Cumhuriyeti Başkanlığı Ve Adıge Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İdari İşler Amiri Vladislav Federov, AC. Kültür Bakanı Kule Mıhamet, filarmoni önünde toplananlarla bir araya geldiler. Kültür emekçilerini tebrik ettiler. Adıge Cumhuriyeti başı adına kültür emekçilerini kutladılar, gazel […]

29Mar 2017

Dünya Tiyatro Gününü hoş olarak hatırlayacak olan ünlü sanatçılarla ne zaman görüşsek, hayata olan yaklaşımları hiç değişmiyor. İleriye bakıyorlar, amaçlarını-arzularını cumhuriyetimizin devlet yapısının pekişmesine hizmet edici olarak kurguluyorlar. Adıge Cumhuryeti halk sanatçıları Zıhe Zavurbıy, Kukene Murat, Mihail Arzumanov, Yısupe Astlan’ı sanatın yüceliği bir araya getirdi. Zıhe Zavurbıy ile Kukene Murat; Tsey İbrahim Milli tiyatrosu sanatçıları, […]

24Mar 2017

Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya katılışı anısına Mıyekuape’de Adıgey’li ressamların eserlerinden oluşan bir sergi açıldı. Bu etkinlik 2014-2018 yılları arası kültürel kalkınma devlet çalışması çerçevesinde düzenlendi. Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı birinci yardımcısı Nafisa Vasiliyeva, Ressamlar Birliği üyeleri Bırsır Abdullah, Huaj Remezan, Yelena Abakumova ve başkaları da etkinlik esnasında konuşma yaptı. Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya katılmasının politik […]

22Mar 2017

Çerkeslerin yeni yılı eskiden nasıl kutladıklarına dair Mıyekuapede ‘Nan’ firmasına ait arazide bir etkinlik gerçekleştirildi. Devlet memurları, Cumhuriyet toplumsal hareketi Adıge Xase üyeleri, sanatsal gruplar, milli bilince ilgi duyanlar bayrama geldiler. Nan firması güzel bir yerde açılmış. Organizatörler bunu göz önüne alarak orman kenarındaki tepede dua ettiler. Adıge Cumhuriyeti onursal kültür Emekçisi Tevu Astlan gruba […]

03Mar 2017

Doğu Halkları Sanat Müzesinin Mıyekuape’deki şubesinde bir sergi açıldı. Organizatörler Pyatigorskta yaşayan ressam Aleksandr Rubets’in sanatını temaşaa etmek isteyenleri davet ediyorlar. Müze müdüresi Kuşu Nefset, Adıgey Ressamlar Birliği Başkanı Huaj Remezan, ünlü ressamlar Eduard Ovçarenke, Bırsır Abdullah, Güney federal bölgesinden gelmiş olan ressamlar vd. Sergi açılışında konuşmalar yaptılar. Yağlıboya, grafik çalışmalar hakkında dile getirdikleri şeyler […]

01Mar 2017

Koşbeye Pşımaf (1936 — 2013) Koşbeye Pşımaf Krasnogvardeyske rayonuna bağlı Ademıye köyünde doğdu. Bilgi ve eğitime can-ı gönülden meyilli olarak öğrenim gördü. Eserleri 1956 yılından itibaren basılmaya başlandı. 1969 yılında Sovyetler Birliği Genç Yazarlar 5. kongresine iştirak etti. Hikaye, uzun öykü ve roman türünde 15 kitabı basıldı. Eserlerinden bazıları rusça olarak da yayınlandı. Bir başka […]

23Şub 2017

  Geniş ovaları,verimli tarım arazilerine rağmen, Kafkas denince genellikle akla dağlar gelir. Ressam Rubets Aleksandır Mihayloviç’te tablolarında Kafkas’ın dağlarını resimlemiş, Mıyekuape Doğu Halkları Müzesi’nde 21 Şubatta açılan sergisine “Kafkas benim kalbimde” adını vermiştir.   Haber ve Fotoğraflar: Çetao İbrahim / Mıyekuape ÇH-Haber Merkezi  

Translate »
Loading...