add share buttons

Kurumlarımızdan

01Kas 2017

  Tokat Çerkes Derneği 29.10.2017 tarihinde genel kurul yapmış ve ekte bulunan liste yeni yönetim kurulu olarak seçilmiştir. Yeni göreve seçilen ekibe  başarılar diliyoruz.    Yönetim Kurulu   Baskan Mustafa Say Baskan Yrd. İrfan Altin Muhasip Halil Ay Üye Eren Ugurlu Üye Buğra İnan Kaynak :kaffed.org

29Eki 2017

Reyhanlı Çerkes Derneği olağan genel kurulunu yaptı. Katılımın yoğun olduğu bir toplantı gerçekleşti. Coşkulu bir o kadar da yönetim organlarında görev alma konusunda ilgi yüksekti. Tek liste ile girilen seçimlerin sonucu yönetim kurulu şu şekilde belirlendi. ——————– YÖNETİM KURULU Uğur Pihava Mehmet Yener Mehmet Kanşat Müfide Vural Ömer Huvaj Ümran Hatık Atılgan Yener Züleyha Hatık […]

18Eki 2017

Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Xase 22 Ekim Pazar günü saat 13:oo te Reyhanlı’da Kale sokak no 4 adresinde olağan genel kurulunu yapacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 29 Ekim Pazar günü aynı gündem ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulunu yapacaktır. Genel kurulumuzun Çerkes halkına hayırlı uğurlu olması temennisiyle, tüm halkımız davetlidir. Gündem: 1- Açılış ve […]

18Eki 2017

Manisa Çerkes Kültür Derneği yeni yönetim kurulunu seçti..  15 Ekim Pazar Günü Maski binasında gerçekleşen Manisa Çerkes Kültür Derneği Olağan Genel Kurulunda Yeni Yönetim Kurulu Seçti. Yönetim Kurulu Başkanı : Aptullah Hırçıner Yönetım Kurulu Başkan Yardımcısı: Yeguaş Fatih Genel Sekreter: Zerrin Sezer Sayman: Zafer Hırçıner Üye: Oguzhan Oğuzhan Eren Yönetim Kurulu Yedek: Alpay Bizbirlik Rafet […]

12Eki 2017

KAFFED heyeti Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek yeni atanan Büyükelçi Aleksei V. Erkhov’u tebrik etti. Bir buçuk saat süren görüşmede ikili ilişkiler, öğrenci değişim programları, 21 Mayıs Anma Etkinlikleri gibi önemli ulusal konularda görüş teatisinde bulunuldu. KAFFED heyeti Anavatan’da haksız bir yargılama sürecine maruz kalarak açlık grevi yapan Thamade Ruslan Guaşo’nun eylemi ve yaşanan […]

11Eki 2017

Dernekler, toplumun ve demokrasinin alt dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarıdır.Kültürel tanıtım, yardımlaşma ve dayanışma amacı ile kurulan derneklerin yönetim kurulları gönüllülük esasına göre çalıştıklarından tüzüklerinde belirlenen faaliyetlerini icra ederken çeşitli zorluklarla karşılaşırlar.Sembolik üye aidatlarından başka gelirleri olmadığından mali ve teknolojik kaynaklar STK’ların en önemli sorunlarındandır. Bunların yanı sıra zaruri olarak yönetim, eğitim ve seminerler için […]

11Eki 2017

Düzce Adığe Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu 1 Ekim 2017 tarihinde dernek merkezinde yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan: Özcan Çakmakcı (Harate) İhsan Doğanay (Demder) Samim Yavuz (Bğane) Tahsin Carım (Carım) İbrahim Ardıç (Hıdzetl) Kanşav Sezgin (Vusho) Ömer Korkmaz (Dipşow) Yeni yönetimi kutluyor, başarılar diliyoruz, Çerkes halkı için başarılı işlere imza atmalarını temenni ediyoruz. Çerkesya […]

11Eki 2017

Kayseri Kafkas  Derneği  16  Ekim tarihine ertelenen Ğuaşo Ruslan mahkemesi öncesi Kayseri Cumhuriyet Meydanında basın açıklamasına hazırlanıyor. KKD web sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle : Kıyı Boyu Şapsığ Derneği ve Şapsığ Yaşlılar Konseyi eski başkanı Guaşo Ruslan (Gvaşev) 21 Mayıs 2017’de Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesinde Çerkesler açısından sembolik öneme sahip bir ağaç olan Çığ Daxe’nin altında […]

08Eki 2017

Kaffed Yönetim Kurulu ve Adıgey Çalışma Grubu üyelerinden oluşan heyet Guaşo Ruslan’ı ziyaret etti. Kaffed heyeti, 6 Ekim günü Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesi Adıge Xace başkanı Çaçuh Mecit ile görüştü. Heyet daha sonra Guaşo Ruslan’ı köyünde ziyaret etti. Bilindiği gibi Guaşo Ruslan 21 Mayıs’ta, Kafkas Rus Savaşları’nda hayatını kaybeden atalarını anmak için düzenlenen törene katıldığı […]

04Eki 2017

Тырку Республикэм и Истамбыл къалэм щыIэ Адыгэ Хасэхэм я щыщ Бахчелиевлэр Кавказ Черкес Хасэм и унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, хасэ ӏуэху папщIэ зэтхьэу щыт унэм дыщӏэмыхуэжу зэрыхъуам къыхэкIыу ди щхьэ тэт лэжьапIэри хасэм къы хэдгъэхъуащ, щӏалэ гъуалэм еджапIэ, театр хуэдэу ӏуэхугэхэм щхьэ классыу зэрахьэным папщIэ зэдгъэзэхуэнущ, мы ӏуэхум теухуауэ, къыхэдгъэщыну дыхуейщ ди лъэпкъым и лӏы хъужь ди […]

Translate »
Loading...