add share buttons
Share Button

Kamuoyuna

Son birkaç gün içerisinde sosyal medyada Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun da müdahil ve taraf olduğu bir tartışma başlamıştır.

Başlangıçta, biçimsel olarak baktığımızda bir Çerkes insanının diğer bir kişiye bir TV programında yapılan röportajda Çerkes halkıyla ilgili söylem ve yorumlarına dayanılarak kendisine hakaret ettiği şeklinde görünüyor veya gösteriliyor.

Fakat konunun içeriği incelendiğinde bunun hiç de böyle olmadığı, burada sanki organize bir eylem ve söylemin olduğu kanısı uyandırıyor insanlarda ve akıllara. Bu durum karşısında ister istemez bazı sorular geliyor.

1-Televizyon programında verilen röportajda ‘Çerkes’ diye bir kavramdan bahisle, bunun Kafkasya’da yaşayan haklar nezdinde bir karşılığının olmaması, Kaberdeylarin de Çerkeslerin (Adığe) dışında bir ulusmuş gibi gösterilmesi Sayın Muhittin Ünal gibi birikimli, donanımlı, deneyimli, araştırmacı ve yazar kimliği taşıyan bir insanın böyle ayrıştırıcı, yok sayıcı, provakatif bir ifade kullanmasını yorumlamakta bizler de zorlandık..
Bu söylemleri neye yorumlamak gerekiyordu. Cehaletine yorumlamak mümkün değil; çünkü adı geçen kişi araştırmacı ve eğitim vakfı gibi bir kurumda yıllardan beri Çerkes’lerle ilgili bir kaynak denizinin içerisinde bulunuyor.

2- Sayın Muhittin Ünal ‘Çerkesya’ denilen yerin Patagonya coğrafyasında olmadığını çok iyi bilen birisidir. Çerkes’lerin de Patagonya halkı olmadığının gayet bilincinde.

3- Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Başkenti Çerkesk şehri de yaşayan gerçekler ve ‘Çerkes’ adının gerçek karşılıkları olarak Çerkesya coğrafyasında kanlı-canlı varlığını sürdürmekte.

4- Dünya’daki bilim ve siyaset çevreleri, etnologlar, etimologlar ‘Çerkes’ adını binlerce yıldan beri Patagonya’dan Dünya’ya dağıtılan bir halka vermediler. Neden Kaberdeyler Çerkes (Adığe) halkından ayrı bir halk olarak gösterilmeye, Adığeler ve Kaberdeyler olarak sunulmaya çalışılmıştır?

5- Yönetim kurulumuz, çalışma grubumuz ve üyelerimiz ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında bahse konu olan üyemiz Tarık Topçu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması kararına varılmıştır.

Sayın Muhittin Ünal’ın söylediği şeyler ne bir deli saçmasıdır, ne de cahilce ve bilinçsizce söylenen şeylerdir. Bu yapılan bize göre bir provakasyondur.

Çerkes toplumunu kimliksizleştirmek yersiz yurtsuzlaştırmak, bir ağacı köklerinden söker gibi, Çerkes’leri köklerinden söküp yok etmeye yönelik bir hareket gibi geliyor.

Eğer kasıt bu değilse konunun muhatabı Sayın Muhittin Ünal’dan bu konuda doyurucu, tatmin edici bir açıklama ve ardından bir özür mesajı bekliyoruz.

Bir insanı hiç yargılamadan sadece ön yargılarla hareket ederek linç etmeye çalışan bir anlayışı da kabul etmiyor, içimize sindiremiyoruz.

Buradan Kafkas Dernekleri Federasyonu’na sesleniyoruz:

Konunun muhatabı olan iki insanı dinlemeden, düşüncelerini ayrıntılarıyla öğrenmeden, taraflardan sadece birini yargısız infaz etmeye kalkmayı ve bu görevi de Reyhanlı Çerkes Derneği’ne bir emrivaki olarak dayatmayı Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Xase ve Reyhanlı kamuoyu olarak kabul edebileceğimiz bir şey olarak görmüyoruz.

Bize göre en doğru yol herkesi tarafsız bir şekilde fakat Çerkes halkının adını, vatanını, kültürünü, tarihini, tarihsel vizyonunu koruyacak ve Çerkes onurunu tüm Dünya kamuoyu önünde yüceltecek bir yolun seçilmesidir.

Bize göre kişiler önemli değildir. Bir insanın yaşam süresi sınırlıdır, fakat uluslar, haklar, kültürler binlerce yıl yaşarlar.

Burada tarihsel hakem sonuçta halkların tarihi vicdanıdır.

Saygılarımızla…

REYHANLI ÇERKES DERNEĞİ
Adığe KHASE
Yönetim Kurulu ve Çalışma Grubu

Share Button

Yanıt ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Loading...