14 Mart Çerkes Dili Ve Yazın Günü: "Çerkesçe Günü" Kutlu Olsun!

14 Mart Çerkes Dili Ve Yazın Günü: "Çerkesçe Günü" Kutlu Olsun!

#2062 Ekleme Tarihi 14/03/2019 12:57:02

Çerkesçe, dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biridir. Ve Çerkes kimliğinin ruhu, Çerkes karakterinin omurgasıdır. Dünya literatüründe yerini "Çerkesçe" olarak almıştır.  

"Çerkes"i kültürel bir kimlik olarak bütün Kuzey Kafkas Halkları'nı kapsayacak tarzda formüle edenler ve/veya "Çerkes diye bir halk, Çerkesçe diye bir dil yoktur" diyenler anadilimiz "Çerkesçe"nin yerine "Adığece"yi ikame etmek istiyorlar; ama başaramazlar, başaramayacaklar. Kimse "Çerkes"i "Adığe"den, "Adığe"yi de "Çerkes"ten ayıramaz. 

Daha 1846 yılında Odesa'da ve 1854 yılında Londra'da basılan sözlüklerde dahi dilimize "Çerkesçe" denmiştir. Bütün dünya sözlüklerinde ve literatüründe "Çerkesçe ( Adığe dili )" olarak geçer. Bizim dışımızdaki dünya dilimizi bu isimle tanımlar. Ve "Çerkesçe'nin" Türk siyasi literatüründe bir ağırlığı var. Türkçe ve Kürtçe'den sonra üçüncü büyük halkın dili olarak bilinir...

Daha da önemlisi, artık vatanımızda "Biz Çerkesiz, Biz Adığeyiz! Dilimiz Çerkesçe, Adığabze! Vatanımız Çerkesya, Adığe Xeku!" kampanyaları örgütleniyor. Çerkes gençleri kimliğimize, dilimize ve vatanımıza sahip çıkıyor.  

Birilerinin sırf "Çerkes, Çerkesçe, Çerkesya" dememek için tarihsel, bilimsel ve dilbilimsel gerçekleri inkar etmelerinin artık hiç bir tarihsel temeli ve kıymet'i harbiyesi yoktur. 

Çerkes halkının gerek nüfus olarak ve gerekse coğrafya olarak birliği, kendisini yıllardır tanımladığı, arşivlenen, uluslar arası belgelere giren Çerkes kimliği altında ve Çerkesya'da mümkün olacaktır. Bu nedenle çarpıtmalara asla izin vermeyecek, "Çerkes" kimliğine ve "Çerkesçe"ye ısrarla, sonuna ve sonsuza kadar sahip çıkacağız 

Yaşasın Çerkes Halkı!

Yaşasın Çerkesçe!

Yaşasın Çerkesya!

Çerkes Dili ve Yazım Günü'müz Kutlu Olsun. Çerkesçe sonsuza kadar yaşasın...

14 Mart 2019

Çerkesya Hareketi

Çerkesya Gençlik Meclisi


Dil-Xabze
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks