Abhaz ve Çerkes toplumunda kadına yönelik şiddet konusunun değerlendirilmesi

Abhaz ve Çerkes toplumunda kadına yönelik şiddet konusunun değerlendirilmesi

#6245 Ekleme Tarihi 29/11/2020 11:38:41

Kadına yönelik şiddet olaylarının uzun zamandır gündemde olduğu ülkemizde, bir farkındalık yaratmak, çalışmanın hedef kitlesi olan toplumun, “kadına yönelik şiddet” ile ilgili yargısını yansıtan düşünce ve inançları analiz ederek, çalışmanın temelini oluşturan varsayımın doğruluğunu değerlendirmek ve elde edilen sonuçlardan bir önermeler dizisi oluşturmak amacıyla, İSTANBUL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ KADIN KOLLARI/АГӘБЫЛРА(AGUBILRA) olarak, bir sivil inİsiyatif hareketi başlatılarak bir kamuoyu yoklaması yapılması öngörülmüştür.

Çalışmanın hedef kitlesini; Abhaz/Çerkes kökenli, farklı yaş, cinsiyet, eğitim düzeyine sahip ve tamamen tesadüfi olarak seçilen kişiler oluşturacaktır.

Bu bağlamda, ilk aşamada küçük bir örneklem grubuyla yapılan çalışma sonucu elde edilen veriler derlenerek, bir anket hazırlanmıştır.

Anketin en temel varsayımı:” toplum olarak/bizim kültürümüzde, kadına yönelik şiddet yok denecek kadar azdır” olarak belirlenmiştir ve bu varsayımın doğruluğunu ya da geçerliliğini test etmek üzere, kişilerden kendi görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu aşamada elde edilen sonuçlar, önermeler şeklinde anketin sorularını ve ikinci aşamanın temelini oluşturmuştur.

Çalışmanın ikinci aşamasında; Türkiye’de faaliyet gösteren Abhaz/Kafkas Kültür Derneklerine bağlı üyeler ve bu derneklerin ulaşabildiği köy/ilçe ve şehirlerde yaşayan bireylerin cevaplaması için hazırlanan anketin (mail/sms yoluyla) gönderilerek link üzerinden cevaplanması süreci yer almaktadır.

Bu çalışmanın en temel amacı; kadına şiddete yönelik genel eğilimi görmek ve elde edilecek verilerden kanıta dayalı sonuçlar çıkarmak ve kamusal bir fayda sağlaması idealinden yola çıkarak, ilgili mercilerle, sorunun çözümüne katkı sağlama konusunda diyalog ve iş birliği fırsatlarının yaratılmasıdır.

Kaynak:  ANKET

Kurumlarımızdan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks