Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase'den Kamuoyuna!

Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase'den Kamuoyuna!

#6392 Ekleme Tarihi 25/12/2020 06:43:40

Yaşamakta olduğumuz şu bir kaç gün içerisinde Hükümet tarafından TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik "KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ", başta anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ve bugüne kadar bu konuda edinilmiş ve kazanılmış haklara aykırıdır.

Verilen yasa teklifinde, amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, yardım toplama ve dernekler kanununda yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve yürütmenin dernekler ve STK lar üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak ve özgürlükleri kısıtlayacak yeni düzenlemeler içermektedir.

Teklifin yasalaşması halinde, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin çeşitli gereksinme ve demokratik taleplerini temsil eden Sivil Toplum Örgütlerinin tümü "TEK İMZA" ile kapatılma riski ile karşılaşacak, gerçekleşecek olan "HIZLI KAPATMA" İşlemi ve ardından yıllarca sürecek bir hukuk süreciyle, demokrasinin olmazsa olmaz kurumları olan STK'lar ve dolayısıyla demokrasi ve toplum vicdanı büyük yaralar alacaktır.

Demokrasiyi ve toplum vicdanını bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak olan söze bağlı hale getirecek böyle antidemokratik yasa teklifini kabul etmiyoruz.

Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik ve pandemi kriziyle boğuştuğu günümüzde yapılacak en güzel şey, problemleri arttırıcı değil, onları azaltıcı ve çözücü önlemlerin alınması ve yasaların çıkarılması yönünde çalışmaların yapılmasıdır.

Tüm bu neden ve kaygılardan hareketle Biz;

REYHANLI ÇERKES DERNEĞİ-ADİĞE KHASE olarak, TBMM'ne sunulan bu anti-demokratik yasa teklifini, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Helsinki Nihai Senedi ve tüm uluslararası sözleşmelere aykırı buluyor, toplumda huzursuzluk yaratacak bu yasa teklifinin geriye çekilmesini talep ediyoruz.

REYHANLI ÇERKES DERNEĞİ-ADİĞE KHASE ADINA

Uğur PİHAVA

Yön. Kur. Başkanı

25 Aralık 2020

Kurumlarımızdan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks