Harimole “ГЪУАЗЭРЫТХЭ” Yakup Temel

Harimole “ГЪУАЗЭРЫТХЭ” Yakup Temel

#6471 Ekleme Tarihi 06/01/2021 05:17:04

Nerede o eski günler, dediğimiz zamanlar hep olmuştur. Çerkeslerin de günümüzde bu cümleyi sık sık kullandığını işitiriz.

Küreselleşme, eğitim, iş vb. gibi daha birçok sebepten dolayı kırsalda yaşayan Çerkeslerin de büyük bir bölümü şehirlerde yaşama tutunmaktadırlar.

Dolayısıyla, yeni modern dünyada Çerkes kültürünün en sade ve samimi yaşandığı o dönemleri tatmak, hissetmek artık bir hayli zor.

Eskilerin özlem duyduğu, yeni nesillerin merak ettiği Uzunyayla!

Harimole, Uzunyayla gençlerinin dolunaylı gecelerde oynadığı bir çeşit strateji ve takım oyunuydu:

‘’Harimole sadece bir oyun değil, aynı zamanda takım çalışması gerektiren stratejik bir mücadeledir. Bir erkek oyunu olması, gece oynanması, hız, güç, cesaret, liderlik, haberleşme, dikkat ve dayanıklılık gibi unsurları içermesi onu ilginç ve gizemli kılar...’’

İşte Harimole, her biri birbirinden farklı, kimi zaman güldüren, kimi zaman hüzünlendiren, bazen de düşündüren 45 farklı bölüme ayrılmış hikayesiyle Uzunyayla’daki Çerkes yaşam kültürünü ve beraberinde farklı hayat hikayelerini okuyucularına sunuyor.

Yaşlı okuyucuları için bir anı defteri, gençler için ise Uzunyayla tarihsel roman niteliği taşıyor sanki.

Kitabın, eski Uzunyayla dönemlerini yaşamış her birey için hikayelere kendilerini kahraman olarak koyabileceği bir özelliği olması, eskiye özlem duyan okuyuculara adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.

Hikayelerin bazıları yazar tarafından, o dönemleri yaşamış insanlardan dinleyerek kitaba aktarılırken, kimi hikayelerde bizzat yazarın kendi yaşadıklarını içeriyor.

Bu eserin, aynı zamanda “ГЪУАЗЭРЫТХЭ” adında Harimole’dekiler dahil olmak üzere 70 hikaye içeren Çerkesçe baskısı da bulunmaktadır.

“ГЪУАЗЭРЫТХЭ” özel olarak değinmekte fayda var tabi. Çerkes dilinin asimilasyona maruz kaldığı ve konuşanlarının azaldığı bir dönemde, bu hikayeleri Çerkesçe kaleme alarak toplum ve edebiyata Çerkes dilinde yazılı bir eser kazandırmak ayrıca teşekkürü hak etmektedir.

Yazar Hakkında:

Yazarın Adı-Soyadı : Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб)

Doğum Yeri: 1961 Uzunyayla/Taşoluk (ХьэпащIей)

Eğitim: İlkokulu köyde okuduktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1982’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra askerlik ve mecburi hizmetini tamamlayarak tekrar İstanbul’a döndü ve göz hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Halen İstanbul’da göz hastalıkları uzmanı olarak mesleğini sürdürmektedir.

Bu iki güzel eseri toplumumuza kazandırdığı için DR. Yakup Temel’e teşekkürler.

Kitabı ‘’https://www.kafdavyayincilik.com'’ adresinden temin edebilirsiniz.

Yayınevi: Kafdav Yayıncılık

Baskı: Kuban Matbaacılık Yayıncılık

Basım Tarihi: Mayıs 2019

Sayfa Sayısı: 192

Kapak Tasarım: Çetin Yılmaz

Abaze Bera

Kütüphanemiz
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks