Gücü Köklerde Arayalım - Kuday Nalmes

#7795 Ekleme Tarihi 30/11/-0001 12:00:00

Aralık sonu, Yılbaşı arifesi... İnsanlar tatlı bir koşuşturma içinde. Rusyadaki insanlar mesela, iki hafta süren Yılbaşı tatilinin yaklaşmasının heyecanını yaşamakta... 

Herkes kalan son işlerini tamamlamaya ve geçen yılda yapılan faaliyetlerin özetini çıkarmaya çalışıyor.

Çerkesya Gençliği de, pandemiye (şu sözcükten iyiyce sıkıldım) rağmen oldukça aktif, canlı ve enerjik geçen 2021 için faaliyetlerini özetlemenin gerekli olduğunu düşünüyor. Eminim ki ÇG nin her üyesi geçirdiğimiz bu yıl için söyleyecek birçok şey bulur. 

Kendi adıma ise şunu söyleyebilirim: sevinçli ve umutluyum. Halkımız ve geleceği için sevinçliyim. Gururla kendine Çerkes diyebilen, soydaşlarından uzak kalmalarına ve diğer kültürlerin temsilcileri arasında bulunmalarına rağmen, Çerkes kimliklerinin bilinciyle büyüyüp gelişebilen (ki bu başlı başına takdire şayan) harika gençlerin olduğunu keşfettiğim için sevinçliyim. 

Kökenlerini yüzyıllar boyunca unutmadan, kültürünü ve kimliğini koruyup bugünlere taşımak (birçoğu dili korumayı başardı), asimilasyon rüzgarına kapılmamak - şahsen benim için bu bir başarıdır.

Neden sevinmeyim ki? Tarihi anavatanlarından uzakta yaşayan binlerce soydaşlarımızın, bulundukları ülkenin kültürüne ve yasalarına da saygı duyarak, Çerkes kültürünün gelişimine ruhunu, zamanını, kaynaklarını yatırmaya devam etmesine neden sevinmeyim?

Evet, içinde yaşadığımız toplumdan da etkilenerek, hepimiz birbirimizden farklı olabiliriz. Anavatandaki Adığelerin zihniyeti başka, Türkiye’dekilerin başka olabilir, Almanya’dakiler de farklı düşünebilir. Hepimiz farklı türlerde müzik dinleyebiliriz ve dizi izleyebiliriz, değişik konular hakkında farklı görüş ve fikirlere sahip olabiliriz, inançlarımız da aynı olmayabilir. Yine de ne fark eder? 

Bizler tek isme, tek kültüre, tek geçmişe sahip değil miyiz? Sahip olduğumuz ortak şey, hepimizi birleştiren asıl unsur milletimize, ulusumuza olan sevgimiz, bütün dünyanın yoğun bir küreselleşme sürecine girdiği bir zamanda, o şartlar altında kendi kültürümüzü koruma ve sürdürme çabalarımız, atalarımızın müthiş tarihini araştırıp arkadaşlarımıza, dostlarımıza aktarma isteğimizdir. 

Tam bu ne nedenle, başka ülkelerde yaşayıp Çerkes mirasına sadık kalan insanlardan oluşan Çerkesya Gençliği var. 

Gençliğin amacı oldukça barizdir - Anavatandaki Çerkeslerle birleşmek, arkadaş olmak, kültür ve ana dili geliştirmektir. Öyleyse neden birbirimize yardım etmeyelim? 

Ön yargılarımızı kenara bırakıp birbirimize kucak açsak ne kaybederiz? Hiç bir şey kaybetmeyiz. Aksine kazanırız. Dostluk, barış ve birliği kazanırız.    

Onun için Yeni yılda Çerkesya Gençliği için diaspora ve vatandaki Çerkesler arasında daha fazla bağ kurmasını dilerim ???? Diğer tüm insanlara ise tabi ki her şeyin en iyisini dilerim.

Kuday Nalmes 

Çerkesya Gençliği

Çerkesya Gençliği
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks