Uçurumun Eşiğinde Bir Halkın Son Birlik ve Özgürlük Mekanizması: 13 Haziran 1861

#7076 Ekleme Tarihi 12/06/2021 05:50:39

Genelden özele bakıldığında Çerkesler, tarih sahnesinde varlığını gösterdiğinden beri, yıllara hatta yüzyıllara bölünmüş bir vatan savunması örneğini tarihe geçirmiştir.

Nitekim bu vatan savunması zamanla Çerkes ulusunun birliğine sebep olamamıştır. Ta ki soykırım ve sürgün kelimelerinin hayatlarımıza girdiği o kara günden itibaren…

21 Mayıs, sebepleri ve sonuçları ile başlı başına ciddi bir toprak ve millet krizidir. 157 yıl önce ‘’Çerkes’in Dünya’dan soyutlaştırılmasının’’ dönüm noktasıdır. Çoğumuzun bildiği tarih buraya kadar olan ve sürgün yılları dönemleridir. 

Şimdi sürgünden öncesine gidelim. 13 Haziran 1861 tarihi gözardı edilmek istense de somut bir “Çerkes birliğinin” sağlandığı en yakın tarihtir.

Bu tarihte toplanan Meclis’in amacına bakarsak, vatan bütünlüğünü korumak ve bu konuda uzlaşmacı yaklaşımın güdüldüğü görülmektedir. Buna rağmen savunmak için savaşmanın da bir o kadar kabul gördüğü kararlar mevcuttur.

Günümüzde bu tarihin bizim için önemine gelirsek, vatan ve millet gibi ulusal kavramların kaybolmaya yüz tuttuğu bu yıllarda, Çerkesya’nın son müdâfaa meclisinin silinme pahasına da olsa, düşmana karşı göstermiş olduğu bu refleks tanıtılmalı ve açıklanmalıdır.

Çerkesya’nın varlığı silinmeye çalışılsa da ulus-kimlik bilincine sahip her Çerkes, hem 13 Haziran’ı hem de atalarının mirası olan Çerkes kimliğini hatırlamalı ve öğrenmelidir. 

13 Haziran 1861’İn önemi; kronolojik olarak bakıldığında nadir olarak görülen Çerkes birliğinin oluşması ve milli karakterde bir örgütlenmenin en büyük adımı olmasıdır. 

Çerkesya, o tarihten sonra bir daha evlatlarını birlikte göremedi. Fakat biz gelecek nesiller bugünü unutmadık! 

160 yıl önce yanan birlik ateşinin külleri bugün bizimle birlikte tekrar doğuyor. 

160. yılında Çerkesya Özgürlük Meclis’ini ve vatanları uğruna savaşan atalarımızı yüreklerimizde hissediyor ve anıyoruz!

 

Dumen Yunus- Çerkesya Gençliği

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks