Birinci Tüm Adıgeler Kongresi Kararları - Nalchık, 28 Mart 1992

#7725 Ekleme Tarihi 19/12/2021 06:41:59

1. Ulusun kendini etnik olarak tanımladığı "Адыгэ- Adığe" ve  ekzoetnonim olarak kullanılan "Черкес-Çerkes" isimlerinin Rusya Federasyonu içerisinde ve diğer ülkelerde yaşayan tüm Adığeleri kapsadığı;

2. Kabardey-Balkar, Adığey ve Karaçay-Çerkes Yüksek Sovyetlerine 1 Eylül 1992 tarihinden itibaren tüm resmi-devlet işlerinde, anketlerinde, nüfus kimlik bilgilerinde, doğum kayıt belgelerinde, pasaportlarda, diğer tüm belgelerde ve Adığeleri tanımlayan resmi isimlendirmelerde: 

а) Anadilde - "Адыгэ-Adığe" ( Rusça transkripsiyonlarda "Адыга-Adıga" );

b) Rusça ve diğer dünya dillerinde - "Черкес- Çerkes" veya "Черкешенка, Çerkeşenka"nın ( Çerkes kelimenin dişil hali ) kullanılmasının önerilmesi;

3. Adığe dilinin birliği ve bu dile ait iki edebiyat varyantı olarak: 

а) Yukarı – Çerkes ( Kabardey ), ve

b) Aşağı - Çerkes ( Kyah )’ın kabul edilmesi;

4. Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adığey devlet organlarınca Rus dilinden alınarak Adığe ( Çerkes ) soyadlarına takılan "ov", "ev", "in" gibi soneklerin anadildeki orijinallerine uygun bir şekilde yeniden düzenlemelerinin yapılmasının önerilmesi;

5. Ulusal-devletleri dışında yaşayan Adığelerin de aynı değişiklikleri yapabilmeleri ilgili organlara gereken önerilerin sunulması;

6. Alınan bu kararların uygulanması için yapılacakları izlemek görevinin Tüm Adığeler Kongresi Koordinasyon Sovyeti’ne verilmesi kararlarını alır ve kamuoyuna ilan eder.

Birinci Tüm Adığeler Kongresi

28 Mart 1992, Nalçik

Tarih-Belge
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks