HAZRET ŞOVMEN'den Çerkes Kimliği Üzerine... Maikop!

#7726 Ekleme Tarihi 18/12/2021 06:53:51

2006 yılında Caucassus Times’ın kendisiyle yaptığı söyleşide, Cumhuriyetin başkanlığını da yapmış olan sayın Hazret Şovmen aşağıdaki cümleleri dile getirirken konunun anavatanımızda net olmasının rahatlığı içerisindedir:

“Öncelikle bir düzeltme yapmam gerekiyor. ‘Adıgeyliler’ diye bir halk yoktur… 

‘Adıgeyliler’ dediğiniz insanlar, Adığe halkının ayrılmaz bir parçası olan Batı Adığeleri ( Bjeduğlar, Çemguylar, Abzahlar ve diğer alt etnik gruplar ) dir.

Karaçay-Çerkessk’teki Besleneyler ve Kabardeyler bu Adığe halkının iki alt etnik bileşenidirler. 

Aynı şekilde, Stalin’in etnik sorunlarla ilgili politikası sonucu ayrı bir halk statüsü verilmiş olan ve bugün Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan Kabardeyler de. 

Gerçekte Kabardeyler, farklı diyalektler konuşan Çerkes ( Adığe ) halkının bir alt etnik bileşenidir. 

Bu nedenle, Kuzey Kafkasya’da tek bir Adığe (Çerkes) halkı yaşamaktadır ve ‘Adığe’, RF’nun üç Cumhuriyetinde yaşayan tek bir halkın kimliğidir. 

Kuzey Kafkasya'da yaşayan Adığelerin toplam sayısı 700 bin, Adığe Cumhuriyeti’nde yaşayanların ise 100 bindir. 

Adığelerin bir kısmı, Shapsugh Adığeleri, Krasnodar’da Tuapse ve Lazarevsky’de yaşamaktalar. Diasporada da bir kaç milyon Adığe yaşar. Yani Adığeler küçük bir halk değildir.

…eğer RF, Adığe Cumhuriyeti’nin bir Cumhuriyet olarak statüsünü yok etme niyetlerinden vazgeçmezse, o zaman Çerkesler de RF içindeki tarihsel topraklarında kurulu Adığey’in, Kadardey’in, Çerkesya’nın ve Shapsughya’nın tek bir Adığe ( Çerkes ) Cumhuriyetinde birleşmelerini talep edeceklerdir…”

Anlamak istemeyenin kafasında kesin bir hinlik vardır...

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks