20 EYLÜL DÜNYA ÇERKES (ADIĞE) GÜNÜ KUTLU OLSUN!

#5941 Ekleme Tarihi 19/09/2020 03:33:13

Dünya Çerkes (Adığe) Günü" önerisi ilk olarak Dünya Çerkes Birliği (DÇB)'nin toplantılarında gündeme gelmiş, 29 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantıda, 20 Eylül tarihinin "Dünya Çerkes ( Adığe ) Günü" olarak kutlanmasına karar verilmişti. Dünya Çerkes Birliğinin önerisi ile Kabardey Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yuri Kokov tarafından

12 Ağustos 2014 tarih ve 166 nolu kararname ile kabul edilmiştir.

"Kabardey Balkar Cumhuriyetinde yaşayan kişi ve Çerkes örgütlerinin yoğun istekleri üzerine karar verilmiştir:

1- 20 Eylül günü, Çerkes (Adıge) günüdür.

2- 20 Eylül günü Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayanlar için resmi tatil günüdür.

3- Bu yasa imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girer".

Böylece, tüm dünya Çerkeslerini duyguda, düşüncede ve Çerkes ( Adığe ) kimliğinde birleştiren "20 Eylül Dünya Çerkes ( Adığe ) Günü" uluslaşmamıza, güçlenmemize hizmet eden ulusal gün olarak kutlanmaya başlandı.

Çerkes Ulusal günlerini tekrar hatırlatmak gerekirse,

14 Mart Çerkes Dili ve Edebiyatı Günü

25 Nisan Çerkes Bayrağı Günü

21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgün Günü

13 Haziran Çerkesya Birlik Günü

01 Ağustos Vatana Dönüş Günü

20 Eylül Dünya Çerkes Günü

28 Eylül Çerkes Ulusal Kıyafet Günü

Ulusal Günler, bir ulusu düşünsel ve ruhsal olarak birleştiren günlerdir. Özellikle uluslaşma sürecinde olan halklar için çok önemlidir. Çünkü ulusu konsolide eder. Bu nedenle, ulusal günleri imkanlar elverdiği ölçüde, güçlü bir şekilde kutlamak / anmak gerekir. Çerkes ulusal günlerinden biri de "20 Eylül Dünya Çerkes ( Adığe ) Günü"dür. Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde resmi tatil olan bu gün, Çerkes halkı için büyük bir kazanımdır. Çünkü, "Dünya Çerkes ( Adığe ) Günü" hem vatanda hem de diaspora’da Çerkes ( Adığe ) kimliğini güçlendiriyor.

Antalya Çerkes Derneği olarak tüm ulusal günlerimizi 21 Mayıs dahil eskisinden çok daha görkemli bir şekilde örgütlüyor, kutluyor ve anıyoruz.

Çerkes Halkı siyasi ve coğrafi bütünlüğünü hala sağlayamamış, birliği ve bunun sonucu olarak varlığı tehdit altındadır.

Bu nedenle, tüm ulusal günlerimiz olanaklar ölçüsünde güçlü bir şekilde kutlanmalıdır...

Yaşasın "Dünya Çerkes ( Adığe ) Günü"!

Yaşasın Çerkes Ulusu!

Antalya Çerkes Derneği 

20 Eylül 2020

Kurumlarımızdan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks