Адыгэ Хэку Зэгухьэныгъэ: Тятэмэ Ямэфэк1 Мафэк1э Тафэхъуахъо - Вabalar Gününüz Kutlu Olsun!

#9499 Ekleme Tarihi 18/06/2023 03:10:05

Нобэ адэхэм я махуэщ. Дунэим ехыжа адэхэм тхьэм я ахърэтыр нэху ищ1. Псэу адэхэри тхьэм хъерк1э узыншагъэк1э куэдрэ тхуигъэпсэу.

Bugün babalar günü. Allah Ahirete intikal eden babaların ahiretlerini aydınlık eylesin. Yaşayan babaları da Allah hayırla ve sağlıkla bizler için uzunca yaşatsın.

Адыгэ Хэку Зэгухьэныгъэ - Черкеся Хьарекети - Çerkesya Hareketi

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks