Çerkes Bayrağı, Çerkes Halkının Birliği Demektir

#9353 Ekleme Tarihi 25/04/2023 02:42:26

İnsan topluluklarının yaşamı dinamiktir, ekonomik-siyasi ilişkileri, üzerinde yaşadıkları coğrafyaların sınırları, kültürleri, vizyonları yer ve zamana göre değişir. 

Değişmeyen, bir arada yaşayan ve bir ülküde birleşen toplulukların bu birliklerini ölümsüzleştiren; bu ülküyü temsil eden simgelerinin veya sembollerinin olmasıdır. 

Bayrak, böyle bir simgedir, semboldür. 

Yani, tarihsel gelişimi içerisinde etnik topluluklar, halklar ve uluslar zaman zaman bir araya gelir, birlik olur; zaman zaman da ayrılır.

Kendilerini "biz" diye tanımlayan her insan topluluğu, her halk kendi örgütlülüğünü kurar, bu yeni birliği veya örgütlülüğü temsil eden simgeler, semboller, bayraklar kullanır.

Yakın tarihte bile bunun onlarca örneği var. 

Bayrakların böyle dinamik, içinde yaşanılan sürecin ihtiyaçlarını, ekonomik-siyasi şartlarını, bir araya gelen insan topluluklarının vizyonlarını ve onları bir araya getiren nedenleri göz ardı edenler, ya bugün artık gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller kurar ya da geçmiş-eski toplumsal yaşamın bir yerine takılıp kalır, kendilerini bu sürecin değerleri ve/veya simgeleri ile tanımlamaya devam ederler. 

Bunun nedeni bugünü anlamamak ve geleceğe dönük düşünmemektir.  

Çerkesler, Sind krallığından beri üzerinde yaşadıkları coğrafyada "kardeş kabileler" arasında birlik kurma çabası içinde olmuşlardır.

Yani "BİRLİK", Çerkes halkının binlerce yıllık özlemidir.

Tarihin şu veya bu döneminde bir araya geldiğimiz, tek bir bayrak altında toplandığımız etnik-insan toplulukların kimisi artık yok oldu, kimisi başka kimlikler altında varlığını devam ettiriyor, kimisi de kimliğini korudu, siyasal olarak örgütlendi, devletleşti... 

Kimse o "eski" günleri geri getiremez, çünkü tarihin tekerleğini geriye dönmez.

Yeşil zemin üzerine 12 sarı yıldızlı ve 3 oklu bayrağımız yüzyıllar boyunca, günün şartlarına ve politik-askeri ihtiyaçlarına göre değişerek ve güzelleşerek bugünlere geldi.

Bize atalarımızdan miras kaldı. 

Çerkes bayrağı, bugün artık, "ben Çerkesim" diyen, Çerkesçe konuşan, tarihi vatanımız Çerkesya'da yeniden birlik içinde yaşamak isteyen insan topluluğunu: Çerkes ( Adığe ) halkını, geçmişini değil; geleceğini ve gelecek vizyonunu temsil ediyor. Çerkes kimliğine, kültürüne ve gelecek vizyonuna aidiyeti güçlendiriyor. 

Bize yüzyılların mirası olan bayrağımız, bizi binyıllar sonrasına taşıyacak, Çerkes halkının sonsuza kadar var olma ve geleceğini garanti altına alma mücadelesinin simgesi olacaktır. 

25 Nisan'da Çerkesin yaşadığı her yerde Çerkes bayrağının dalgalanması dileğiyle... 

Yaşasın Çerkes Bayrağı!

Yaşasın Çerkes Halkının Birliği!

Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz!

Çerkesya Hareketi 

25. 04. 2023

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks