Çerkesya Hareketi: 'Evet, O Bir Balkar!'

#8218 Ekleme Tarihi 15/04/2022 06:13:21

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üzerine, ilk günden beri, "okunmaya değer" olduklarına inandığımız, farklı bakış açılarını yansıtan haberler ve makaleler paylaşıyoruz. 

Ama elbette bir tavrımız ve duruşumuz var: 

Biz, ilkesel olarak, savaşa karşıyız. Savaşı kışkırtanları da savaşı başlatanları da, savaşın kirlettiği zihinleri ve ırkçılığı da eleştiriyoruz.

Savaş başladığında, "yıkılan her ev bizim evimiz; ölen her asker bizim askerimiz; dökülen her gözyaşı, bizim gözyaşımız" demiştik. 

Dün hayatını kaybeden bir "Kabardey Balkar yerlisi" için de üzüldük. Haberini yaptık. Etnik kimliği bizim için önemli değildi.

Savaşta ölen herkes için; Ukraynalı ve Rus askerler, anne babalar, çocuklar... için de üzülüyoruz. Yakınlarının acılarını paylaşıyoruz.

Bu nedenle kimsenin bize "Kabardey Balkar yerlisi" Taubi Kuchmenov'un ( Тауби Кучменов ) Çerkes olmadığını hatırlatmasına gerek yoktu. Bile bile yaptık haberi. 

Çünkü belki bir komşumuzdu veya arkadaşımız... belki pazarda, sokakta karşılaşmış, selamlaşmıştık. Belki çocukları bizim çocuklarımızla aynı sınıfta yan yana oturuyorlar...

Ama bütün bunlara da gerek yok: Belki yüzünü daha önce hiç görmediğimiz ve görmeyeceğimiz bir insandı. 

Buna rağmen üzüldük. 

Çünkü ölüleri saymıyoruz, ölüler arasında bir ayrım yapmıyoruz. 

Ve ayrım yapanların savaşı kışkırtanlardan, savaş suçu işleyenlerden, ırkçılardan, faşistlerden çok da farklı olmadıklarını düşünüyoruz. 

Çerkesya Hareketi savaşa, ırkçılığa, şövenizme karşıdır... 

Barış, eşitlik, kardeşlik, özgürlük için; dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın bütün halkların barış içinde, kardeşçe ve gelecek kaygısı olmadan birlikte yaşaması için mücadele eder. 

Evet Taubi Kuchmenov ( Тауби Кучменов ) bir Balkar'dı. Ve biz, Taubi'nin savaşta hayatını kaybetmesine üzüldük. 

Yakınlarının ve sevenlerinin başları sağ olsun!

Çerkesya Hareketi

15. 04. 2022

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks