Çerkesya Hareketi: Ezidi Halkının Acılarını Paylaşıyoruz

#8591 Ekleme Tarihi 04/08/2022 11:14:10

Ezidi kadınlar normal olarak saçlarını kesmezler, sadece kendilerine çok ağır gelen bir olayı protesto etmek için keserler...

Aşağıda gördüğünüz saçlar, 8 yıl önce, uluslararası cinayet çetesi İŞİD Şengal'e saldırınca teslim olmayı, tecavüzü ve köleliği reddeden Ezidi kadınların kesip bıraktıkları saçlar...

3-4 Ağustos 2014 günü saldırdı İŞİD. Binlerce Ezidi'yi öldürdü, yaşlı, kadın, çocuk demeden. İbadet yerlerini yaktı-yıktı. Binlerce kadına-kıza tecavüz etti, 5000 kadarını köle pazarlarında sattı.

300 000 Ezidi Kürdü yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. 700'ü çocuk, 3000 Ezidi kadının nerede olduğu hala bilinmiyor. 

Êzîdîler, Şengal’de yaşadıklarını daha önceki katliamların bir devamı olarak nitelendirip “74. Ferman” diye adlandırıyor ve dünya kamuoyuna katliamın soykırım olarak tanınması çağrısı yapıyorlar.

Hiç kimsenin dini, dili, ırkı, rengi veya etnik kimliği nedeniyle baskı ve zulüm görmediği daha güzel bir dünya dileğiyle...

Ezidi soykırımını şiddetle kınıyoruz. 

Çerkesya Hareketi

4 Ağustos 2022

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks