Tsey Mahmut Özden’i Katlettiler! 150 Yıllık: “Çerkesleri Sindirme ve Asimile Etme Operayonu”

#8839 Ekleme Tarihi 05/11/2022 06:54:03

Bütün Türkiye’nin politize olduğu yıllardı. 1961 Anayasa’sının sunduğu kimi demokratik hak ve özgürlükler sayesinde toplumun hemen her kesimi örgütlenmişti.

1950’li yıllarda „Kafkas Türkleri“ adı altında ve „yardımlaşma derneği“ olarak örgütlenen Çerkesler de bu yıllarda bir yenilenme ve örgütlenme sürecine girdiler.

Ankara’da İzzet Aydemir’in Kafkasya Kültürel Dergi’si, İstanbul’da Fahri Huvaj’ın önderliğinde çıkan Kamçı gazetesi, Yamçı ve Nartların Sesi gibi dergiler, toplantılar ve seminerler sayesinde Çerkesler arasında ulusal bilinç gelişmekteydi.

Anavatanla da ilişkiler kurulmuş, Kafkas dernekleri Türkiye’nin her köşesine yayılmıştı.

Entellektüel birikimi ve kadrolarıyla Ankara Kafkas Derneği bu sürece öncülük ediyordu.

5-6 Haziran 1976 tarihindeki „Birinci Kafkas Dernekleri Ortak Toplantısı“ sonrasında Ankara Kuzey Kafkasya Derneği, bütün dernekleri, bir federasyon çatısı altında birleşme konusunu görüşmek üzere 5-6 Kasım 1977 günlerinde Ankara’da toplanmaya davet etti.

Tsey Mahmut Özden Balıkesir’den misafir olarak gelmişti Ankara’ya. Gece saat 23 30 civarı dernekten çıkıp durakta otobüs bekleyen gençler arasındaydı.

Bu sırada, görgü tanıklarının ifadesine göre koyu renkli bir jeepten gençlerimizin üzerine ateş açıldı. Beş genç yaralandı. Göğsünden vurulan Mahmut Özden kurtarılamayarak hastanede öldü.

Planlı saldırıda kullanılan jeep „resmi“ bir araçtı ve daha olay yerinden uzaklaşmadan gelen polis minibüsü Jeep’i takip etmedi bile…

Aradan 45 yıl geçti. Saldırı sonucu Çerkeslerin birleşmeleri ve merkezi örgütlenmelerini yaratmaları onlarca yıl gecikti, ama Çerkes halkı yok olmadı, olmayacak da!

Bizler yaşadığımız müddetçe varlığımıza yöneltilmiş bu ırkçı-faşist saldırıyı lanetle anacak, Tsey Mahmut Özden’i unutmayacağız…

Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz!

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks