Çerkeslerin Sahip Olduğu Gelişmiş Kültürü Anlatan 3 Şey

#9139 Ekleme Tarihi 03/02/2023 08:36:26

Kayıp eşyaları sahiplerine iade edilmesi

Köyde herhangi biri kayıp bir eşya bulursa hemen komşularına ve arkadaşlarına haber verir ve böylece kayıp eşya kısa sürede sahibine iade edilirdi. 

Birisi köyün çok uzağında herhangi bir kayıp eşya bulmuşsa, o zaman eşya bölgedeki tüm köy sakinlerinin olduğu bir buluşma yerine getirilirdi. 

Burası bir tür buluşma yeri ya da ticaret ya da kırlar arası buluşma yeriydi. Ve burada kayıp eşya oradaki ağaçlardan birine asılır ve yola devam edilirdi. Kaybeden bu yere gelir eşyasını alırdı.

Misafirhane

Çerkesya'da yaşayan her Çerkes, biri ailesi için, diğeri misafirler için olmak üzere iki ev inşa ederdi. Köye giren misafirler veya yoldan geçenler izin istemeden misafirhanede istirahat edebilir veya yatabilirdi. 

Konukevinin kapısı her zaman açıktır. Misafir misafirhaneye girdikten sonra ev sahibi misafire yiyecek ve su getirmek zorundaydı. Ve ayrıca nezaket gereği konuğa adını veya soyadını veya misafirhanede ne kadar kalacağını veya nereye gittiği sorulmazdı.

Oy birliği ile karar alınması

Her Çerkes köyünün bir meclisi vardı. Her birkaç köyünde bir konseyi vardı. Belirli bir coğrafi bölgeyi oluşturan onlarca köyün meclisi vardı. Bütün ulusun ayrıca daha önemli meseleleri tartışan bir konseyi vardı.

Bütün bu konseylerin prensipi, oybirliğiyle ile karar alınmasıydı. Bu, herhangi bir sorunla ilgili herhangi bir tartışmanın oybirliğiyle karar verilmesi gerektiği anlamına gelir. Oybirliğiyle karara varılmadan duruşmanın bitirilmesi yasaktı. 

Zor konular hakkındaki tartışmalar bazen günlerce, nadiren de haftalarca sürerdi. Çerkeslerin (Adıgelerin) hükümet sisteminin temel ilkesi buydu.

Örneğin demokratik toplumları ele alırsak, o zaman hükümet sistemindeki temel ilke, çoğunluğun kararının belirleyici olduğudur. Ve elbette bir diktatörlükte oy birliği ve çoğunluk kararı yoktur, bir kişinin veya küçük bir grubun kararı vardır.

Burada sunduğumuz üç şey, 19. yüzyılın ortalarına kadar Çerkesya'da vardı. Çerkeslerin Çerkesya'daki yaşam tarzı ve sistemleri, Rus İmparatorluğu tarafından dayatılan 101 yıllık (1763-1864) savaşın ardından 1864'te sona erdi.

21 Mayıs 1864'te Rus İmparatorluğu Çerkesya'nın fethini ve Rus-Kafkas Savaşı'nın sona erdiğini ilan etti. Savaşın sonunda Çerkeslerin (Adıgelerin) yaklaşık yüzde 90'ı anavatanlarından Osmanlı İmparatorluğu'na sürüldü. 

Ve böylece Çerkeslerin gelişmesi ve ilerlemesi durmuş, hatta binlerce yıldır sahip oldukları mirasın önemli bir bölümünü kaybetmiştir.

Kaynak: adyglife.com

Çerkesya
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks