Çerkeslerle Tatarlar Arasındaki Savaşlar

#10188 Ekleme Tarihi 10/05/2024 11:12:02

1733'te 13 binden fazla Kırım Tatarı, Nogaylarla birlikte Kabardey'i işgal edip 1.650 kişiden oluşan bir Kazak müfrezesini kuşattı. 4.000 kişilik Kabardey süvari birliği Kazakları kurtarmaya geldi. Tatarlar geri çekildiler. 

1734 yılında Malaya Kabardey'de bir yanda Ruslar ve Kabardeyler, diğer yanda Osmanlı ve Kırım Tatar ordusu arasında büyük bir savaş yaşandı. Kalmuklar da Tatarlardan yana oldular. Ruslar geri çekildi, ancak Muhammed Kurgoko liderliğindeki Kabardey süvarileri Kırımlıları mağlup etti.

1737'de Musa ve Navruz-Ulu komutasındaki birkaç bin Kuban Tatarı, vebanın kol gezdiği Kabardey'i işgal etti. Ama mağlup oldular. [Kuzey Kafkasya halklarının tarihi... S. 431.]

1738'de Çerkesler, Musa Mirza'nın Nogayları ve Navruz Ulu birliklerinin kalıntıları tarafından takviye edilen Feti Giray liderliğindeki Tatar birliklerini bir kez daha mağlup ettiler. Bu zaferi anmak amacıyla Rus İmparatoriçesi Anna Ioannovna, Kabardeyleri özel bir mektupla tebrik etti... [AVPR, 1739, f. Kabardinskie dela, no. 1, s. 97; d.3, l. 11–14]

ADIGI_TUT

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks