(Шоджэн Шумахо) Şumaxo Şovgen

#9062 Ekleme Tarihi 07/01/2023 01:33:32

Savaş alanındaki olağanüstü başarılarıyla tanınan Şumaxo Şovgen'in etkileyici bir görünüme sahip olmadığı söylenir.

Kısa boylu ve zayıftır. Kılıcı yere değmektedir.

Bu fiziksel görünüşü, onu ilk kez görenleri çok şaşırtır: "Ünü Çerkesya'yı aşan Şumaxo Şovgen gerçekten bu mu?" diye sorarlar.

Şumaxo Şovgen, 1825'te Labe Nehri üzerindeki Kabardey Karamurzino ( Карамурзино ) köyünü savunanlar arasındaydı.

Bu köy, neredeyse tüm sakinleri ile birlikte, Bekovich-Cherkassky komutasındaki bir müfreze tarafından yok edildi.

Askerlerle ve Kazaklarla savaşan Şumaxo, kılıç, silah veya tabanca kullanarak ve düşmanla alay ederek savaşıyordu. Buna öfkelenen saldırganlar, bir kalabalıkla etrafını sardılar, süngülerle delik deşik ettiler ve bedenini süngülerin ucunda havaya kaldırdılar.

Hala hayatta olan Şumaxo Şovgen, süngülerin ucunda, havadan savaş alanına bakar ve arkadaşlarına dönerek şöyle der:

"Buraya bakın, hep küçük olduğumu söylediniz, ama işte hepinizden daha uzunum!"

Kaynak: Adığe.Ru

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks