Rusya Federasyonu Çerkeslerini birden fazla etnik isimle tanımlama isteği olduğu açık

#6029 Ekleme Tarihi 17/10/2020 01:29:49

Rusya Federasyonu'nda bir nüfus sayımı yapılıyor. Etkinliğin ana etabının 1 - 31 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşeceği varsayılıyor. Geleneksel olarak, bu dönemde, Çerkes sosyal aktivistleri yapay olarak bölünmüş bir halk oldukları sorununu gündeme getiriyor; Shapsug'ları, Adıgeleri ve Kabardeyleri tek bir isim altında - Çerkesler - kayıt olmaya çağırıyorlar.

Kafkas Savaşı'nın sona ermesinden sonra, sömürgeciler, Çerkes nüfusundan geriye kalanları birbirinden izole bölgelere yerleştirdi. Sovyet iktidarının kurulmasından sonra Bolşevikler, bu yerleşim bölgelerinin nüfuslarını ayrı etnik gruplar olarak resmileştirdiler.

Bu süreç yirmili yıllarda, ulusal-bölgesel oluşumların yaratılmasıyla başlamış ve 1939'da ikinci nüfus sayımı ile sonuçlanmıştır.

Böylece bir halk, idari bir kararla, farklı bölgesel birimlerde yaşayan dört milliyete bölünmüş oldu.

Günümüz Krasnodar Bölgesi'nin Karadeniz kıyısında yaşayanlar 'Shapsuglar' olarak kaydedildiler. Adıgeyli Çerkesler, Adıge Özerk Bölgesi'ne; Kabardeyler, Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti'ne ve Çerkesler, Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi topraklarına yerleştiler.

Sovyetler Birliği döneminde, insanların bu konuda konuşmalarına izin verilmedi, yerel parti liderliği tarafından ciddi şekilde bastırıldı. Sovyet tarih yazımı, bir zamanlar tek bir kökene sahip olduklarını kabul etti, ancak Sovyet ulusunun ve Sovyet halklarının oluşumu sürecinde, üç bağımsız etnik grubun ortaya çıktığını söyledi.

Komünist rejimin çökmesinde sonra, Çerkes toplumunun Rusya'da yaşayan kesiminde eş zamanlı olarak iki süreç başladı: diasporayla bütünleşme ve yeniden tek bir halk olarak birleşme süreci.

Adığey'de 1989 yılında düzenlenen bilimsel-uygulamalı konferansta ( Çerkeslerin ) tek bir halk olduğu; kendilerini "Adığe" olarak tanımladıkları, başkalarının “Çerkes” dedikleri kabul edildi.

"Kabardey Kongresi" hareketi başkanı Aslan Beshto şöyle diyor:

“Bu konferansın sonuçları, Çerkeslerin yaşadıkları 32 ülkeden delegelerin katıldığı, 1991 yılında Nalçik'te toplanan, ilk "Bütün Adığeler" kongresinde açıklandı ve kabul edildi.

Modern tarihte, bu halkın en çok temsilcisinin katıldığı ve en meşru kongresiydi "Bütün Adığeler" Kongresi.

Bu nedenle, Xabzelerimize göre alınmış bu karar, tam bir hukuk gücüne sahiptir ve hiç kimse, hiçbir kamu kuruluşu ve Cumhuriyet olarak Çerkeslerin sözde kendi kaderini tayin eden hiçbir kurumu bu kararı iptal etme hakkına sahip değildir."

Halkın tek bir isim altında birliği, Çerkes halkının yaşadığı bütün ülkelerdeki örgütleri çatısı altında toplayan "Uluslararası Çerkes Birliği"nin ( DÇB ) tüzüğünde ayrı bir madde olarak yer almaktadır.

DÇB'nin talebine, Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Tarih Bilimleri Doktoru Vladimir Zorin tarafından imzalanan yanıt, bu kararı teyit etmiştir:

"'Çerkes' etnik adı ve 'Çerkesya' Kuzey Kafkasya'daki bir halkı ve onların ülkesini tanımlar. 13. yüzyıldan beri Ermenice, Gürcüce, Arapça, Farsça, Türkçe ve diğer tarihi kaynaklarda geçer ve önceki etnik isimlendirmelerin - Kerkets, Zikhi, Djiki, Kashagi, Kasa, Kasogi, Jarkasy ve diğerlerinin - yerini almıştır. 'Çerkes' etnik adı, 15-19. Yüzyıllarda Avrupa ve Rusya kaynaklarında yaygın olarak kullanıldı.

Yerel nüfus kendisini her zaman Adyge olarak adlandırırken, Natukhay, Abadzeh, Jane, Kabarday, vb. de etnopolitik oluşumların kendilerini tanımladıkları yerel isimlerdi. Bununla birlikte, sosyal, kültürel, dilsel yapılarında bazı farklılıklar olsa da, tarihsel ve etnografik açıdan, söz konusu olan, tek bir Çerkes (Adıge) halkıdır”.

90'larda, Çerkes sosyal aktivistlerinin ilk kez tek bir isim -Çerkesler- altında toplanma çağrıları duyulmaya başlandı. Bu çağrı, Rusya Federasyonu anayasasına aykırı değildir. Çünkü anayasaya göre Rusya'da herkesin uyruğunu belirleme ve belirtme hakkına sahiptir. Yine de bazı nedenlerden dolayı bu girişim yetkililerin direnişiyle karşılaştı.

Girişimin ilk dalgası, Rusya'daki başlıca Çerkes örgütlerinin özel servisler tarafından ezilmesinden sonra çöktü. Şimdi, uzun bir aradan sonra, ikinci dalgayı görüyoruz. Bu dalga gençlik tarafından büyütülür. Devletin bu süreci kontrol etmesi zor, çünkü insanlar sosyal ağlar aracılığıyla birbirleri ile iletişim kuruyorlar - bu, gelip herkesi sayabileceğiniz bir salon toplantısı değil.

Fakat, Krasnodar Bölgesi Adığe Xase Kamu Örgütü'nün başkanı Asker Sokht, son 20 yılda toplumsal inisiyatiflere karşı yeni eylem biçimlerinin ortaya çıktığını söylüyor:

“Karadeniz kıyısında yetkililer, yerel Çerkeslerin Shapsug olarak kaydedilmelerini sağlanmaya çalışıyorlar. Bu, aynı zamanda şehrin Belediye Başkanı Yardımcısı olan "Adığe Xase" Başkanı Shapsugov tarafından da aktif olarak destekleniyor. Adığey'de, “Adığe Xase” liderliği, inanıyorum ki yetkililerin de talebi üzerine, insanları Çerkes olarak kaydolmaya çağırmıyor. Kabardey-Balkar'a gelince, DÇB ve Adığe Xase'nin şimdiki yerel liderleri kesinlikle Uluslararası Çerkes Birliği tarafından alınan kararlar tarafından yönlendirilmiyorlar. Sadece yetkililerin onlara söylediklerine bakıyorlar.

Bu nedenle, Rusya Çerkeslerini birden fazla etnik isimle kaydetmeye olan ilgi açıkça ortada.

- Peki, devletin bu kadar endişelenmesinin sebebi nedir?

- Bunların hepsi asimilasyon politikasının tezahürleri. Bunun, Sovyet ideolojisine de uyan kolonyalizmin mirası olduğunu düşünüyorum. Aynı şey, örneğin, Tatarlar ve Başkurtlarla ilgili olarak da yapılıyor... Prensip olarak, orada nüfus sayımında neyin kaydedileceği önemli değildir.

Gençler ve yaşlılar arasında kendi kimliğini tanımlama konusunda hiçbir sorunumuz yok. Adığeler kendilerini Adığe olarak tanımlarlar ve bu, aptalca kavramlarla veya etnik isimlerle değiştirilemez.

Bu nedenle, bir sorun yok, sadece devletin verinin ne olması gerektiğine dair paranoyak fikirler uğruna insanları nasıl manipüle ettiğini tartışıyoruz. Sorun değil, bunu da aşacağız” diyor Sokht.

Kaynak:  EKHO KAVKAZA

Çerkesya
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks