13 Haziran 1861'in Çerkes Tarihindeki Önemi

#7075 Ekleme Tarihi 11/06/2021 10:01:00

Toplumların, devletleşebilmeleri için belli yükümlülükleri vardır. "Meclisinin ve delegelerinin olması, mahkemeleri olması, vergi toplaması, ordusunun olması..." şeklinde sıralayabiliriz.

Bahsettiğim bu adımları atabilmiş topluluklar, devletleşmenin ilk adımlarını atmış demektir.

13 Haziran 1861 tarihi biz Çerkesler için oldukça önemlidir. Çünkü bu tarihte Çerkesler, “Çerkesya Özgürlük Meclisi”ni kurarak, devlet olmanın temellerini attılar.

Bu meclise, tüm Çerkes kabilelerinin temsilcileri katıldı. Alınan kararlar ortaktı ve tüm Çerkesleri kapsayacaktı. Bu yüzden çok önemli ve tarihi kararlardı!

Dönemin en güvenli ve savaştan uzak bölgesi olan Şaçe’de (Soçi) bir Meclis binası inşaa ettiler ve orayı başkent ilan ettiler.

Düzenli orduya geçiş, vergi toplama, mahkemelerin kurulması kararları alınarak devletleşmenin ilk ve önemli temelleri atıldı.

Alınan en önemli kararlar, Çerkesya’nın bağımsız bir devlet olduğunun dünyaya ilan edilmesi ve başka ülkelere delegeler gönderilmesiydi.

Tüm bu kararların çıktığı, çok güzel bir sonuç var: Çerkesler, Sindika Krallığı’ndan sonra ilk defa birlik olup, tek çatı altında toplandı ve devletleşme örgütlenmesinin adımlarını attı!

Dönemin zorlu savaş yıllarına ve Rusya İmparatorluğu’na rağmen, bu denli birliktelik gösterilmesi ve alınan kararlar; bugün bile ilk günkü önemini sürdürmektedir.

Günümüzde devam eden, Çerkes kabilelerini ayrıştırma ve “Kafkas” adı altında tüm halkları bir gösterme politikaları; bugüne dek “Çerkesya Özgürlük Meclisi”nin önemini gölgelemiş olabilir.

Ama artık herkes her şeyi görüyor, araştırıyor, okuyor. Yani herkes, her şeyin farkında.

Bizler de bu günün önemini ve değerini korumak için 13 Haziran gününü, “Çerkesya Günü” olarak kutlamaya başladık.

Yıllar önce atalarımız nasıl birlik olduysa, biz de bu gün aynı duygularla birlik olup “Çerkesya Günü”müzü kutlayalım.

Yaşasın Çerkesya Özgürlük Meclisi!
Yaşasın Çerkes kalma mücadelemiz!

Khare Ümran - Çerkesya Gençliği

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks