25 - 26 Eylül KAFFED Gençlik Çalıştayı- Gelecek Gençlerin  

#7503 Ekleme Tarihi 29/09/2021 06:58:40

25 - 26 Eylül tarihlerinde Güney Marmara ev sahipliğiyle Edremit, Balıkesir’de üçüncüsü yapılan KAFFED Gençlik Çalıştayı'na Afşin KKD adına katılmış bulunmaktayım. 

ÜNİKAF’lar ve dernekler adına 70 civarında temsilci katıldı. Çalıştaya katılan gençlerin birbirini tanıması adına kısa bir oyunla programa başlandı. Oyun bitiminde yemek programıyla devam edildi. Yemek sonrasında ise asıl gündem konularıyla iki günlük çalıştay resmi olarak başlamış oldu.

İlk oturumda pandeminin derneklere ve üniversitelere etkilerinin yanı sıra derneklerin sorunlarını, KAFFED bünyesinde yaşanılan eksiklikleri, gençlerin beklentilerini de dile getirme fırsatımız oldu. 

Şimdiye kadarki çalıştaylardan ziyade katılmış olduğumuz bu çalıştayın daha büyük sonuçlara ulaşacağından şüphem yok, çünkü gençler önerilerin sürekli askıda kaldığı, unutulduğu, verilen sözlerin yerine getirilmediği yeni yönetimler istemediğini net ifadelerle dile getirdi. 

Yaşanılan problemlerin birçoğunun yetersiz örgütlenme ve STK'ların asıl amaçlarından uzaklaşmaya başlamış olmaları sebebiyle ortaya çıktığını anlatma imkanına ulaştık. 

Elbette ki tek suçlunun dernekler ya da federasyon olduğunu söylemiyoruz. Derneklere ve ÜNİKAF’lara küsen gençlerin de durumun bu noktaya gelmesinde payı var. Biz geri çekildiğimiz sürece zaten yarı düzenli olan sistem daha da düzensiz bir hâle dönüşecektir.

Gönüllülük esasına dayanan, omuzunda bir apoleti olmadığı için ikinci plana atılan, Çerkes kalma mücadelesi ideolojisiyle hizmet eden, vatana geri dönüşü destekleyen, günlük hayatı  ve Çerkesliği birbirine bağlayan örgütlenmeler organize edilmediği için uzaklaşan ya da çoğunlukla soğutularak uzaklaştırılan gençlerin de artık yeniden bu davada rol alma zamanı geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İlk oturumun üzerine Pazar günki ikinci oturumda bir önceki gün dile getirilen sorunlara fikir ve öneriler sunuldu. Aslında yapılması kolay fakat çıkarlar desteklenmediği için yapılmayan birçok seçenek sunuldu. Bu seçeneklerin hayata geçmesi umut ışığının daha çok ışıldayarak yanmasını sağlayacaktır.

Derneklerin ve Kaffed'in ekonomik, politik ve ideolojik olarak neler yapılabileceğine dair birçok fikir ortaya çıktı. Öğrencilerin eksik kaldığı eğitimlere destek olmaktan tutun da standart etkinlikler dışında yapılabilecek günlük hayatı ve Çerkesliği birbirine entegre çalışmalarına kadar onlarca öneri dile getirildi. 

İkinci oturumun ilk yarısında 4 gruba ayrılıp görmüş olduğumuz eksiklik ve problemlerle ilgili fikirler sunarken, oturumun ikinci yarısında bölgedeki birkaç dernek başkanıyla bir araya gelip istişare yapma fırsatı sunuldu. 

Bu sayede gördük ki biz yönetimlerden şikayetçiyiz, yönetimler bizden. Yönetimler biz gençlerin derneğe gitmemesinden şikayetçiyken, biz gençlerin aslında derneklerle ilgili şikayetlerinin azımsanmayacak derecede olduğu da görülmüş oldu.

Genel olarak ortaya çıkan sorunların gençlerin aktif olmamasından ya da oldurulmamasından kaynaklandığının kanıtı oldu bu çalıştay bana göre. 

Şimdi gençlerin kafalarını gömdükleri çukurladan kaldırıp aktif olarak derneklerde görev alma zamanı. Bir şeyleri başarmak istiyorsak eğer hem büyüklerimize hem küçüklerimize hem ÜNİKAF’larımıza hem derneklerimize hem de kitlesel informal grupların örgütlenmelerine ihtiyacımız var. 

Bugün Çerkeslik için “BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ” derken bu sözün arkasını doldurabilecek kişilerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum.

Elbette şu sorumun cevabını da almak isterdim. 

Biz gençler olarak dernekler ve federasyon adına çözümler üretirken, gençleri yeniden derneklere adapte edebilmek için öneriler sunarken ; derneklerimiz ve federasyonumuz bizi yeniden kazanmak için neler yapmayı düşünüyorlar? Merak etmiyor değilim. 

Emeği geçen Güney Marmara bölge derneklerine ve Kaffed'e teşekkürler. 

Yaşasın Çerkesya.!
Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz.!

Psımıt Kübra 
Çerkesya Gençliği

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks