Abhazfed-Kaffed Görüşmeleri

#8437 Ekleme Tarihi 11/06/2022 10:28:03

Kasım/2021’de gerçekleştirilen AbhazFed ve Kaffed genel kurullarının ardından 22.12.2021 tarihinde AbhazFed tarafından Kaffed yönetimine İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde nezaket ziyaretinde bulunulmuş olup 12.04.2022 tarihinde ise AbhazFed; Kaffed Yönetimini İstanbul Abhaz Kültür Derneği’ne iftar yemeğine davet etmiştir.

12.04.2022 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan istişarelerin ortak bir metinle paylaşılmasına karar verilmiş olup AbhazFed ve Kaffed yönetim kurulundan birer üye ortak metnin hazırlanması konusunda görevlendirilmiştir. Ortak metin çalışmasına son halini vermek üzere AbhazFed ve Kaffed genel başkanları, ortak metin üzerinde çalışan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte lokasyon ve çalışma ortamı olarak uygun olması sebebiyle Kadıköy/İstanbul’daki AbhazFed genel merkezinde bir araya gelerek hazırlanan ortak metne son halini vermişlerdir. İlgili metnin yönetim kurullarıyla paylaşıldıktan sonra uygunluk alınarak en kısa sürede yayınlanması konusunda mutabık kalınmıştır. AbhazFed yönetimi hazırlanan ortak metni uygun görmüş ve Kaffed yönetiminden dönüş beklenmiştir. Aradan geçen iki ay boyunca Kaffed yönetiminden hazırlanan ortak metin ile ilgili olumlu bir dönüş gerçekleşmemiştir. AbhazFed ortak metne mutabık kaldığından ve ortak metin haricindeki bir yayının Kaffed’in yoğun 21 Mayıs gündemini etkilemesini istemediğinden gerekli hassasiyeti ve nezaketi göstererek beklemeyi tercih etmiştir.

Ardından; Kaffed’in 26.05.2022 tarihinde sosyal medya organlarından gerçekleştirdiği “Gündeme Dair – 4. Bölüm” canlı yayınında Kaffed Genel Başkanı Sayın Ümit Dinçer tarafından AbhazFed ile yapılan görüşmelere ilişkin Kaffed tarafından ilerleyen günlerde paylaşımlar yapılacağı ifade edilmiştir. Bunun üzerine 28.05.2022 tarihinde AbhazFed Genel Başkanı Sayın Murat Gümüş, Kaffed Genel Başkanı Sayın Ümit Dinçer’i arayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede;

AbhazFed olarak bir açıklama yapılması için bugüne kadar Kaffed’den dönüş beklendiği,

AbhazFed’in halen hazırlanan ortak metinde baştan beri mutabık olduğu, 

Kaffed yönetiminde ortak metne ilişkin menfi yaklaşımlar var ise toplumumuzun beklentisini karşılamak üzere bunların giderilerek mutabakata varılmasının temenni edildiği,

Kaffed ortak metin haricinde kendi bilgilendirmesini yapmaya karar verdiyse de bunu yapılan canlı yayından duyurmadan önce aylardır nezaketen ve karşı tarafa olan saygısından dolayı bekleyen AbhazFed’in konuyla ilgili bilgilendirilmesinin gerektiği,

Bundan sonra yapılacak açıklamada da yeni tartışmalara mahal vermemek adına AbhazFed adına beyanda bulunulmaması,

AbhazFed’in kendi söylemlerini kendi beyanatında dile getireceği hususları ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen tüm bu süreçlerin ardından AbhazFed-Kaffed arasında yapılan görüşmelere ilişkin 10.06.2022 tarihinde Kaffed tarafından bir bilgilendirme yazısı yayınlanmış olup AbhazFed açısından bazı hususların daha iyi ifade edilebilmesi adına tarafımızca aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli olmuştur.

1- Kaffed’in paylaşımında AbhazFed’in ifadesi olarak “21 Mayıs eylemlerinde Abhazya bayraklarının kullanılmasından rahatsızlık duyulduğunu ancak buna mâni olmanın imkansızlığını muhataplarına aktardıklarını” şeklinde bir ibare yer aldığı görülmüştür.

21 Mayıs eylemleri özelinden ziyade genel itibariyle Abhazya Bayrağı kullanılan her alanda, özellikle de Abhazya’nın en büyük diasporasının bulunduğu Türkiye’de Abhazya Bayrağı kullanılan her eylem ve etkinlikte Abhazya Cumhuriyeti’nin taraf olarak nitelendirilmesinden dolayı Abhazya Cumhuriyeti diasporasının gerekli hassasiyetleri gözetmesini beklemektedir. AbhazFed’in muhattabı Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilciliği başta olmak üzere Abhazya Cumhuriyeti’nin tüm ilgili makamlarıdır.

AbhazFed kurulduğu günden beri Abhazya’nın ali menfaatlerini gözeterek Abhazya Cumhuriyeti’nin uyguladığı politikalar ile uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olup Abhazya Cumhuriyeti’nin yetkili ve “muhatap” kurumlarıyla olan işbirliğini aynı anlayışla sürdürecektir. 

2- Kaffed’in söz konusu paylaşımında AbhazFed’in teşkilatlanma stratejisinin; toplumda karşılığı olmayan mikro ayrışmalara sebebiyet verdiği, Abhaz Derneği açmak için talep yaratılmaya çalışılmasının yerel dinamiklere ters ve aykırı olduğu, bunun toplumsal fayda değil zarar ve ayrışmalara neden olacağı belirtilmiştir.

Buna karşın; AbhazFed’in teşkilatlanma stratejisinin Kaffed’in örgütlendiği bölgelerde kurulu yapılara bir alternatif veya bölünmeye yönelik adımlar olmadığını, AbhazFed’in nerede bir Abaza varsa ona ulaşıncaya kadar devam edecek olan teşkilatlanma vizyonu çerçevesinde, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda teşkilatlanma faaliyetlerimizin sürdürüleceğini yapılan görüşmelerde belirttiğimiz gibi buradan da tekrar ifade ederiz.

3- İlgili yazıda; ABHAZFED üyesi derneklerce KAFFED üye derneklerine ve KAFFED’e dönük yapılmış olan karalayıcı, “Gürcistan destekçisi” gibi argümanların KAFFED tabanında yarattığı rahatsızlığın AbhazFed’e hatırlatıldığı belirtilmiştir.

Buna karşın yapılan istişarelerde; Kaffed üyesi derneklerce de AbhazFed yapılanmasına yönelik yapılan “Rusya Destekçisi” gibi karalayıcı argümanların da AbhazFed tabanında rahatsızlık uyandırdığı, AbhazFed tarafından Kaffed’e hatırlatılmıştır.

4- Hazırlanan ve malesef Kaffed yönetim kurulu tarafından kabul görmeyen ortak metinde; 

2015 yılında HDP’nin Kaffed ziyareti sırasında fonda Abhaz bayrağının yer almasından dolayı oluşan hassasiyet üzerine AbhazFed tarafından yazılan “Bravo Kaffed Yönetimi” başlıklı bildirideki eleştiri boyutunu aşan ifadelerden dolayı AbhazFed özür dilemiştir.

Öte yandan AbhazFed’in kuruluşundan bugüne değin Kaffed’in nezaket sınırlarını aşan tutum ve davranışları sebebiyle de Kaffed’den özür boyutunda olmasa bile bir karşı adım beklenmiştir.

Kaffed ve tüm kardeş sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kanallarımızın sürekli açık olduğunu, ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik olumlu tavrımızı sürdürmeye devam ettiğimizi yineleyerek; AbhazFed – Kaffed görüşmeleri ve görüşmeler akabinde yaşanan süreçlerle ilgili açıklamalarımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak: AbhazFed facebook sayfası

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks