“Birleşik Çerkesya Konseyi” Genel Başkan Yardımcısı Yağan İbrahim’in Kuruluş Konuşması

#9115 Ekleme Tarihi 25/01/2023 10:10:24

Günümüzde Çerkesler azınlık olarak kaldılar. Türkiye’de yaşayan Çerkesler de azınlıktır, Kafkasya’da ana vatanında yaşayan Çerkesler de azınlık olarak kaldılar. 

Dilimizle, geleneğimizle vatanımızla içinde yaşayacağımız bir devletimiz yok.

1990’lı yıllarda Nalçik şehrinde toplanıldı ve Dünya Çerkes Birliği kuruldu. Bu birlik görev olarak şunları üstlenmişti: 

Geleneğimizi, sınırlarımızı ve devletimizi inşa edecekti. 

O zamandan beri otuz yıl geçti. Ancak amaçlarımızdan hiç birisine ulaşamadık ve hala bir devletimiz yok. 

Şimdi içinde bulunduğumuz zamanlarda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş bize umut oldu: vatanımızı, geleneğimizi ve devletimizi kurma umudu doğdu.

Bu hedeflere ulaşmak için çıktığımız bu yolda bir çok zorluklarla karşılaştık. Bir birliğimiz bir örgütümüz yoktu meydana çıkıp özgürlük için çalışacak. 

Maalesef bir çokları başlarına geleceklerden endişeleniyorlar; "Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz böylesine büyük sorunlar istemiyoruz!" diyorlar. 

Biz de savaş istemiyoruz, savaş başlatmak istemiyoruz. Ancak gerçek şu ki savaş gelip bizi buldu. Bu savaş başladığında kimse bize (Çerkeslere) sormadı. Üstelik bu savaşı başlatan da biz değiliz. Ne var ki bu gün savaşın tam ortasındayız. 

Çerkes gençlerini zorla askere aldılar ve Rus ordusu içerisinde Ukrayna ile savaştırıyorlar. 

Bu durum kabul edilemez. Bu konu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. 

Bu gün Çerkes halkının sorunları varsa da, komşularıyla problemleri düşmanlıkları varsa da bir şekilde tartışmalar yaşanmışsa da tüm bunları bir kenara bırakıp, "ben Çerkesim, bu Rus toplumu içerisinde isimsiz manasız bir yok oluşu kabul etmiyorum, dilimle geleneğimle kendi devletimi kurmak istiyorum!" diyen herkes gelin birleşelim. Birlikte çalışalım. Bu gün yüce Tha bize büyük bir imkan verdi, hayallerimize ulaşmamız için. 

Tüm bu reel durumlar ışığında bu gün Birleşik Çerkesya Konseyini kurduk. Türkiye’de yaşayan Çerkes halkını, diğer ülkelerde yaşayan Çerkes halkını davet ediyoruz: Bu Konsey etrafında toplanalım, birleşelim. Elimizle, gücümüzle, gayretimizle bir araya gelip devletimize, geleneğimize vatanımıza sahip çıkıp onları kuralım. 

Tham Fiğapsow!

Kaynak: Selçuk Bağlar-Youtube

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks