Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesinden Bildiri

#8827 Ekleme Tarihi 31/10/2022 05:03:38

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi üyeleri Abhazya Pitsunda’daki Devlet Konukevi (Daça) ile İlgili tartışmalara neden olan tahsis tartışmasını Premier İnn Sakarya Otelinde toplanarak görüştü. Toplantıda alınan kararlar  bir bildiri halinde Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı Erdeşan Kobaş Bganba imzasıyla yayınlandı.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi üyeleri Abhazya Pitsunda’daki Devlet Konukevi (Daça) ile İlgili tartışmalara neden olan tahsis tartışmasını Premier İnn Sakarya Otelinde toplanarak görüştü. Toplantıda alınan kararlar  bir bildiri halinde Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı Erdeşan Kobaş Bganba imzasıyla yayınlandı.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesinden bildiri
Abhazya’da bir süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan Devlet Konuk Evi’nin Rusya’ya verilmesi konusu Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi üyelerinin katılımıyla Premier İnn Sakarya Otelinde gerçekleştirilen otelde masaya yatırıldı. Mecdi Cengiz’in divan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılanlardan Abyazya eski Milletvekili Oktay Büyü, ülkede yaşanılanlar hakkında bilgi verdi. Toplantıda komite üyeleri her biri konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Toplantıda alınan kararlar  bir bildiri halinde Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı Erdeşan Kobaş Bganba imzasıyla yayınlandı. İşte o bildirinin tam metni:

-Tarihi vatanımıza duyduğumuz bağlılık, sorumluluk, atalarımızdan bizlere intikal eden vatan topraklarımız üzerinde sahip olduğumuz haklar nedeniyle ve halkımızın, ülkemizin bir kez daha kritik bir dönemeçte olmasından duyduğumuz kaygıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sesleniyoruz.

-Halkımız dünya tarihinin gördüğü en trajik olayları yaşamış, Rus Çarlığı tarafından tarihi topraklarımızı terke zorlanmış, sürgün edilmiştir. O tarihten günümüze halkımız dünyanın her yerinde vatanın bağımsızlık ve özgürlüğüne olan inancını kaybetmeden yüksek yaşama kabiliyetiyle mücadele vermiştir.

-Daha sonrasında SSCB içinde yer alan halkımız SSCB’yi oluşturan her halk gibi Birlik Devletine katkıda bulunmuş fakat diğerlerinin sahip olduğu hakları alamadığı gibi binlerce yıl mücadeleyle de olsa koruduğu doğal haklarını da kaybetmiştir.

-Tarihi topraklarımız SSCB döneminde bir kez daha haksızlığa uğramış, kutsal bildiğimiz topraklarımız başka bir ülkeye ‘hediye’ edilmiştir.

-Topraklarımıza ve halkımıza yapılan bu haksızlık 1992-1993’te binlerce evladımızın canını kaybetmesine neden olmuştur

-Uzun yıllara dayanan mücadelelerin neticesinde tarihi topraklarımızda kendi öz gücümüzle kurduğumuz egemen devletimizle dünya devletleri arasında eşit yerimizi almış bulunmaktayız ancak bugün her bir karışı çok değerli topraklarımız üzerindeki egemenliğimiz tehdit altındadır.

-Ebedi Liderimiz Vladislav Ardzınba’nın Rusya Federasyonu’na belirli bir süre için tahsis ettiği Pitsunda’daki Devlet Konukevi (Daça); tahsis süresi bitmeden arazisi ve karasularıyla birlikte Rusya Federasyonu’na devredilmek istenmektedir. O günün zorlu koşullarında bile bugün sözü edilen anlaşmadaki gibi egemenliği tehdit eden maddeler olmamış, Devlet Konukevi-Daça belli bir süreliğine Rusya Federasyonu’na tahsis edilmiştir. Yani gündeme gelen sözleşmenin adı “kiralama” olmakla birlikte içeriği kiralama olmaktan çok uzaktır.

-Anayasamızı ihlal eden bu anlaşmanın benzerleri dönem dönem gündeme gelmiş, diasporamız bu tekliflere her seferinde tepki göstermiştir. Rusya Federasyonu’nun Abhazya Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçisi’nin beyanlarına göre Pitsunda’dan başka birçok yer daha Rusya Federasyonu tarafından talep edilmektedir. Yani Pitsunda anlaşması Abhazya için sonun başlangıcıdır.

-Bilindiği gibi devletleşme ancak 50-100 yıl gibi süreçte tamamlanabilmektedir. Abhazya da devletleşme sürecinin daha başlangıcında olup doğal olarak bunun sancı ve sıkıntılarını yaşamaktadır. Ancak son otuz yılda halkımız bir büyük savaş, uzun yıllar süren ambargo ve sistem değişikliği yaşamış, çoğu halkı yok edecek bu sıkıntıları üst üste yaşamasına rağmen büyük bir dayanışma, mucizevi bir azim ve başarıyla hepsinin üstesinden gelmiştir. Bu üstün nitelikler halkımızın bu kritik dönemeci de aşacağının göstergesidir.

-Sürgünden, soykırımdan, Kuzey Kafkasya’daki kardeşlerimizden başka kimsenin yardıma gelmediği savaştan, acımasız bir ambargodan sonra sürgün edilenlerin torunları olarak bizler, “Geriye bakarak ileriye yürünmez’’ bilinciyle halkımızın kaderini değiştiren felaketlere rağmen Rusya Federasyonu ile Abhazya Cumhuriyetinin çıkarlarının kesişmesinden, iki ülkenin müttefikliğinden duyduğumuz memnuniyeti her fırsatta dile getirdik. Ancak gelinen noktada eşitlik temeline dayalı müttefiklik kavramında dengeler bozulmak istenmektedir. Bağımsız ve egemen bir ülkeye teklif edilemeyecek toprak ve egemenlik devri talebi diasporamızda büyük infiale neden olmaktadır.

-Halkımız topraklarının ve egemenliğinin ‘ticari meta’ olarak görülmesini kabul etmeyeceği gibi kanını satacak bir halk değildir. Gelişmeleri büyük bir dikkatle izleyen, bu halkın bir parçası ve asli unsuru olan bizler,

-Toprak ve mülk satışı-devri konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Rusya ve Abhazya iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve Abhazya’nın egemenliği temelinde çözülmesini Abhazya için kaçınılmaz bir hak olarak görüyoruz.

-İki devlet arasındaki çıkar birlikteliğine dayalı müttefiklik ilişkisinde taraflardan birinin özgür kararlarını alma hakkına sahip olduğu bilinciyle tüm Abhazya’da bağımsızlığı ve egemenliği ihlal sayılabilecek toprak satış ve devrine, bu bağlamda, Pitsunda sözleşmesine şiddetle karşı olduğumuzu beyan ediyoruz.

Saygılarımızla.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Adına

Başkan

Erdeşan Kobaş BGANBA

İstanbul – TÜRKİYE

Kaynak: t54.com.tr

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks