Milliyetçilik (Çerkes Milliyetçiliği) Nedir?

#9386 Ekleme Tarihi 13/05/2023 10:01:31

... Siyasi platformlarda hiç bitmeyen tartışmalardan birinin konusudur "Milliyetçilik". Sık sık, ırkçılıkla ve şövenizmle karıştırılır. 

Peki nedir millet ve milliyetçilik? 

Millet'in sözlük tanımı, "sınırları belirlenmiş ve vatan haline getirilmiş bir toprak parçası üzerinde birlik ve beraberliğini tesis etmiş, ortak tarihi geçmişe, dile, kültüre ve inanca sahip olan ve bunu gelecek nesillere aktarmak isteyen halk"tır". 

A. Smith ise milletin “anavatan olarak kabul edilen yerde ikamet eden, ortak mitlere ve paylaşılan bir tarihe, farklı bir kültüre, tek bir ekonomiye, bütün üyeleri için ortak yasalara ve göreneklere sahip olan, adlandırılmış insan topluluğu” olarak tanımlanmasını önerir.

A. Smith, bu tanımdan yola çıkarak "Milliyetçilik, milleti kaygılarının merkezine yerleştiren, onun iyiliğini çoğaltmaya çalışan bir ideoloji” olarak tanımlar ve "milliyetçiliğin üç amacı vardır: millî kimlik, milli birlik ve milli egemenlik" der. 

Bunlar, Çerkes milliyetçilerinin de hedefidir. Yani Çerkes milliyetçiliği, kendi milletinin üstünlüğü ile ilgili bir tez veya diğer haklara nefret duymak değildir. Çerkes milliyetçiliği, Çerkes halkının birliğini, anadilini, vatanını ve maddi-manevi kültürünü koruyup geliştirme hakkı için verdiği mücadeledir.

Birileri, asimile olmak istemeyen ve geleceklerini garanti altına almaya çalışan etnik-ulusal topluluklara karşı kirli bir propaganda yapıyor; onların kafalarını karıştırmak için milliyetçiliği şovenizmle, yabancı düşmanlığı ve faşizmle özdeşleştiriyorlar.

Halbuki uygar dünyada milliyetçilik, toplumsal birliğin en üst biçimi olan ulusun örgütlenme sürecinin bir ideolojisidir. 

Kendi milletine sadakati, kendi halkı yararına çalışmayı ve milli bilincin, milletin geçmişten bugüne ürettiği bütün değerlerin korunması için seferber edilmesini vazetmektedir.

Bu anlamda milliyetçilik, farklı ve bazen de karşı çıkarları olmasına rağmen toplumun tüm tabakalarını bir arada tutan vatanseverliğin biçimlerinden biridir. Böyle bir milliyetçilik doktrini Çerkes milli hareketinin temelini oluşturur. Biz tüm halklara saygı duyuyoruz ve kendi milli çıkarlarımızı korumaya çalışıyoruz. 

Şu aşamada Çerkes milli hareketinin amacı nedir?

Çerkesler ( Adıgeler ), vatanları Rusya İmparatorluğu tarafından, 1763-1864 Rusya-Çerkesya savaşı sonucunda ele geçirilen ve bu işgal sonucunda soykırıma maruz kalan halktır.

Halkımızın çoğunluğunun bugün de sürgünde yaşamasının yanı sıra, Kafkasya’da kalan Çerkesler farklı isimler ( Adığey, Kabardey, Çerkes ve Şapsığ ) altında idari yapılara bölündüler.

Çerkesler, tek öz Adığe ismine ve ortak Adığe diline sahipler.

Bugün Çerkeslerin bulunduğu durum sadece uluslararası kanunlara aykırı değil, ama aynı zamanda adaletsizdir. Bundan dolayı biz, vatanımızda halkımızın adaletsizce ve kanunlara aykırı olarak parçalanmışlığına son verilmesini talep ediyoruz.

Ve biz, Çerkeslerin tarihi vatanlarına geri dönüşünü devletin organize etmesini talep ediyoruz; çünkü bugünkü Rusya Federasyonu, Çerkes soykırımını ve Çerkesya’dan sürgününü gerçekleştiren Çarlık Rusyası’nın yasal halefi ve devamcısıdır.

Bize, “istikrar adına” bu konuları gündeme getirmememiz öneriliyor. Fakat neden Rusya Federasyonu aynı istikrar adına Çerkeslerin geri dönüş meselesini çözmüyor? Neden istikrar adına tarihi Çerkesya bölgelerinin birleştirilmesine yardımcı olmuyor? “İstikrar” neden hep Çerkes halkının kendi doğal haklarından vazgeçmesi ile sağlanmalı?

Bizi ne ile suçlarlarsa suçlasınlar, bize ne tür yaftalar yapıştırırsa yapıştırsınlar, biz bu konuları gündeme getirdik, getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Çerkes halkı kendi vatanında tek millet olarak yaşamaya başlayana kadar. Buna sonuna kadar hakkımız var. 

Biz, Çerkes milletiyiz ve bizim kendi çıkarlarımız var.

Biz Çerkesler, tarihimizle gurur duyuyoruz. Kültürümüzle gurur duyuyoruz, milli felsefemiz olan Xabzemiz ile gurur duyuyoruz. Belki bu birilerin hoşuna gitmez, ama bu bizi millet olarak tanımlayan şeydir ve diğer hiçbir halkın hakkını kısıtlamıyor.

Amacımız – her milletten ve her dinden insana haklarını garanti eden, Abazinlerin, Karaçay-Balkarlarının, Kazakların ve Çerkeslerin ortak tarihi devleti Çerkesya’nın yeniden inşa edilmesidir.

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks