Tüm Veli ve Öğrencilere Duyurulur!

#7807 Ekleme Tarihi 04/01/2022 08:09:42

Seçmeli Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca ve Çerkesce / Kiril Alfabesi) dersleri için başvurular bugün itibariyle başlamış olup, 21 Ocak tarihinde sona erecektir.

- Okullarda seçmeli ders uygulamasında genellikle her okul yönetimi, kendi imkanları ve ihtiyaçları doğrultusunda MEB’in belirlediği seçmeli dersler havuzunda yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturur ve öğrencilere bu seçmeli derslerin olduğu standart bir dilekçe iletir. Ancak velilerimizin Seçmeli Ders Yönetmeliği’nin kendilerine tanıdığı haklar doğrultusunda standart dilekçelerde yer almasa dahi bu dersler için dilekçe verme hakkı bulunmaktadır.

- Bu dersler 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için açılacak olup, şu anda 4, 5, 6 ve 7. sınıfta olan öğrencilerimiz önümüzdeki öğretim yılı için ders seçimi yapacaklardır.

- Başvuruların, elden eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

- Seçmeli derslerin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin başvurması gerekir. 10 öğrencinin başvurması halinde sınıf açılmak zorundadır ve ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir.

- 4-21 Ocak tarihleri arasında ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirleneceğinden, zamanında ders seçimi yapılması önemlidir.

Tüm velilerimizi ve çocuklarımızı yok olma tehlikesi altında olan ana dillerimize sahip çıkmaya ve bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz!

Çerkesya Gençliği

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks