UNIFON - Geleceğe Umut Ol!

#7837 Ekleme Tarihi 13/01/2022 09:13:13

UNIFON, Çerkesya Gençliği tarafından 2021 yılından itibaren hayata geçirilmiş, kurulum aşamalarının hala devam ettiği, akademik çalışmalara katkı sunmayı gaye edinmiş bir akademi kuruluşudur. 

Çerkesya Gençliği ise 2019 yılından itibaren pek çok alanda faaliyet gösteren, dünyanın her yanından farklı alanlarda öğretim görmekte olan ve çalışan genç temsilcilerden oluşmaktadır. 

Çerkesya Gençliği, UNIFON Koordinatörlüğünü kurarak vatanda eğitim görmek isteyen gençlere burs verecek; konaklama, kitap-kaynak yardımı yapacak; geliri fona aktarılmak üzere etkinlikler, yardım-destek faaliyetleri yürütecektir. 

Üniversite eğitimine başlayan öğrencileri, maddi-manevi desteklerken onları yakından izleyecektir. Hedefimiz çağdaş akademik ve ekonomik hayatı tanıyan, başarılı öğrencilerin, akademisyenlerin ve iş adamlarının yetiştirmesine destek vermektir.

Rusya Federasyonu, her yıl belli bir sayıda öğrenciye burs vermekteyken, kendi imkanlarıyla öğrenim görmek isteyen öğrenciler için bir sınırlama yoktur. 

Bu doğrultuda UNIFON, Rusya Federasyonu’nun sağladığı burs imkanından yararlanamayacak öğrenciler için maddi ve manevi olarak destek vermek istemektedir. 

Başvuruda bulanacak öğrencilere kayıt süreçlerinden, yerleşim süreçlerine ve eğitim sürecinden, mezuniyet sonrasına kadar pek çok aşamada destek sağlayacaktır. 

UNIFON Koordinatörlüğü, Türkiye’den gelen öğrenciler için önceden hazırlık yapacak, onlara kalacak yer ayarlayacak, yol gösterici olacak, her konuda destek verecek ve danışmanlık yapacaktır. Ayrıca öğrencilerin hangi bölümde okuyacaklarını dikkate alarak kitap, ders notları hazırlayacak, dil öğreniminde ve bölüm derslerinde onlara yardımcı olacaktır. 

Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına da cevap vermeye çalışacak, genel olarak Rusya Federasyonu’ndaki, özelde ise Adığey, Karaçay Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerindeki yaşama entegre olmalarına destek olunacaktır. Oturum başvurusu yapmak isteyen bursiyerler, ek destek için UNIFON’a dilekçe ile talepte bulunabilecektir.

Çerkesya Gençliği, UNIFON aracılığıyla vatandaki üniversitelerde faaliyetlerini yürütebileceği topluluklar kurmak istemekte ve kurulacak olan bu topluluklarda bursiyerlerimizin aktif sorumluluklar almalarını beklemektedir. Böylece bursiyerlerimiz diaspora ile vatanımız arasında yeni köprüler kurabilecektir. 

Çalışmalar gönüllülük esasına bağlı olarak yürütülecek olup, ihtiyaç olması halinde bu çalışmalara katılan bursiyerler UNIFON tarafından maddi olarak da desteklenecektir. Ancak çalışmaların başarıya ulaşması için daha çok kişiye ulaşmak yerine nitelikli kişilere erişmek ve bu kişilerin kariyer planlamasına destek olmak istenmektedir.  

Bu nedenle burs başvuruları sonrasında bursiyerlerimize UNIFON Koordinatörlüğü tarafından online mülakat yapılacaktır.

UNIFON KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Unifon
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks