"VATANA DÖNÜŞ" Düşüncesinin Mimarlarından T’lışe Süleyman Yançatoral’ı, Saygı ve Özlemle Anıyoruz

#10404 Ekleme Tarihi 28/06/2024 08:55:37

Süleyman Yançatoral... Camiamızda ismini duymayan yoktur. 7 Mart 1950 tarihinde Reyhanlı'da dünyaya geldi. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanan Sosyal Hizmetler Akademisini bitirdi. 

İş hayatında da başarılı oldu, "Özürlüler Kurumu" ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda uzun yıllar yöneticilik yaptı. Kendini sevdirdi...

Daha üniversite yıllarında dernek çalışmalarına aktif olarak katıldı. Hemen her etkinlikte görmek mümkündü Süleyman Abiyi. Soğukkanlı ve sağduyuluydu. Sorunları iyi analiz eder, tarafları uzlaştırır ve herkesin kabul edebileceği çözüm önerileri yapardı. 

Diaspora Çerkeslerinin yetiştirdiği en güçlü teori ve pratik adamlarından biriydi. 

Ankara Kafkas Kültür Derneği'nin kuruluşunun 25. Yılında düzenlenen "25. Yıl Şenliği" ve vatanımızdan sürülüşümüzün 125. Yılında düzenlenen, Çerkeslerin yaşamakta oldukları tüm ülkelerin temsilcilerinin katıldığı "125. Yıl Etkinlikleri" onun projeleriydi. 

12 Eylül sonrasında insanların sindiği, eve kapandığı dönemlerde insanları bir araya getirmek ve moral vermek için coşkulu toplantılar düzenledi. Cesaret aşıladı... 

Bilime ve bilimsel çalışmalara ilgi duyar, derneğin çatısı altında bilimsel araştırmalar yapacak ekip-grup olsun isterdi.

Nerede ve hangi ortamda bulunursa bulunsun, acaba işime-kariyerime zararı olur mu diye bir kaygı duymadan ulusal kimliğini her şeyin üstünde tutardı. 

Ödün vermediği düşüncesi, Çerkes halkının yeniden Anavatanla bağlarını kurması, vatana dönüş ve Çerkes halkının kendi kaderini anavatanında tayin etme düşüncesiydi. 

Kimliğimizin, dilimizin, gelenek göreneklerimizin korunabilmesi için anavatana dönüşün mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğine, Çerkes halkının diasporada bir geleceğinin olmadığına inanırdı. 

Anavatandaki gelişmeleri yakından takip eder, yasalarını inceler, her olumlu gelişmede büyük mutlu olurdu. Cumhurbaşkanı Carım Aslan'ın diaspora yaşayan Çerkeslere verdiği yönelik bir konuşmasına ve çağrısına çok sevinmişti. 

Özverili, çalışkan, coşkulu ve etrafına pozitif enerji yayan güçlü bir kişilikti. Vatana Dönüş deyince ismi ilk akla gelenlerden biriydi. 

29 Haziran 1998'de çok erken yaşta kaybettiğimiz T'lışe Süleyman Yançatoral'ı, saygı ve özlemle anıyor, Vatana Dönüş bayrağının asla yere düşmeyeceği inancıyla, huzur içinde uyumasını diliyoruz. 

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

28 Haziran 2024

Diaspora
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks