Adığe Cumhuriyeti’nde “Adığe Dili Konseyi” Toplandı

#9074 Ekleme Tarihi 11/01/2023 10:48:14

"Adığe Dili Konseyi", Adığe Cumhuriyeti Hükümet Konağı'nda, Başbakan Anzaur Keraşev başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Bakanlar Kurulu üyeleri, il ve bölge başkanları, milletvekilleri, Üniversite bileşenleri katıldı. 

Toplantı katılımcıları, okullarda ve anaokullarında Adığe dilinin öğretimi, çalışma ve işleyişi alanında yasal destek ve onu teşvik edecek faaliyetlerle ilgili konuları tartıştılar.

Başbakan Anzaur Keraşev, toplantıda şunları söyledi: “Adige dilinin cumhuriyetimizin zengin kültürel mirasının temel unsurlarından biri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun sayesinde Adığe halkının asırlık manevi ve ahlaki değerleri, milli gelenekleri ve inançları oluşmuş ve güçlenmiştir. Adığe başkanı bize bir görev veriyor: Adıge dilini korumak ve geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapmak, genç neslin onu öğrenme motivasyonunu artırmak". 

Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, 2021'de Adığe cumhuriyeti, anadilde eğitim için hibe desteği kapsamında 8 milyon ruble aldı. Ayrıca ders kitaplarının çoğaltılması için 15 milyon rublelik bir başvuru yapıldı. Şu anda, Adığe edebiyatı ( 1-11. Sınıflar ) üzerine eğitimsel ve metodolojik komplekslerin geliştirilmesi devam etmektedir.

Adığe Cumhuriyeti'nde 7 belediyede, ana dilin öğretilmesine yönelik pilot proje kapsamında 15 anaokulunun faaliyet gösterdiği kaydedildi. Okul öncesi eğitim kurumlarında 7.1 binden fazla çocuk Adığe dilini öğreniyor.

Bu yıl Adığe Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve АРИГИ ( Adığe Cumhuriyeti İnsani Araştırma Enstitüsü ) uzmanları, çoğu konunun kendi ana dillerinde öğretildiği Alan Gymnasium'da ( Vladikavkaz ) Oset dili öğretme deneyimini incelemeye başladı. 

Başbakan, bu tür eğitim yöntemlerinin zaten uygulandığı, Adığe Cumhuriyeti'nin kendi özgün deneyimine geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca bölge okullarında Adığe dilinin öğretim saatlerinin artırılması konusu üzerinde çalışılması talimatı verdi.

Adığe Cumhuriyeti İnsani Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Adam Tleuj ( Адам Тлеуж ), ​​Adığe dilinin korunması ve geliştirilmesine yönelik entegre bir yaklaşım oluşturmak için 2019 yılında kurulan proje merkezinin işleyişi hakkında bilgi verdi. 

Bu yıl, Adığe Devlet Üniversitesi ( ASU ), ikinci etno-dil kampı "Adygland"ı düzenlendi. Merkezin uzmanları, İslamey Ensemble solistleriyle birlikte küçük çocuklara "Ninnilerimiz" projesini hayata geçirdiler. Popüler çizgi filmlerin Adığe diline çevrilmesi ve bir mobil dil uygulamasının oluşturulması çalışması devam ediyor.

Adığe Khase'nin girişimiyle cumhuriyet genelinde yaşlılar, gençler, veliler, eğitimciler ve öğretmenlerle toplantılar yapıldı. 

UNESCO ile ana dilin korunması konusunda bir anlaşma imzalayan Kuzey Osetya'nın deneyimi incelendi.

Toplantının sonunda, Adığe dilinin kaliteli bir şekilde çalışıldığı okul öncesi eğitim kurumlarının sayısının artırılmasına, onu koruma ve yaygınlaştırma önlemlerinin sürdürülmesine ilişkin kararlar alındı. 

Ayrıca, ana dilde yayın yapan bir YouTube kanalının organizasyonu, güncel bir imla sözlüğünün geliştirilmesi, Adığe dilinde metinlerin otomatik kontrolü için bilgisayar programlarının oluşturulması vb. kararlar alındı.

Адыгэ Хэку - черкесский канал

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Dil-Xabze
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks