Avrupa, Rusya İmparatorluğu’nun Dağılması Gerektiği Kararı Aldı

#10093 Ekleme Tarihi 02/03/2024 05:15:12

Avrupa, Rusya'nın bir imparatorluk ve ulusal cumhuriyetlerin Moskova'nın kolonileri olduğunu kabul etti

Avrupa, SSCB'nin çöküşünden bu yana ilk kez Rusya'nın sadece demokratikleşmeye değil, aynı zamanda emperyalizmden arındırılmaya ve sömürgecilikten kurtulmaya ihtiyacı olduğunu resmen ilan ediyor.

Rusya başarısız olmalı

Avrupa Parlamentosu , "Ukrayna'nın kesin bir zaferi, Rusya Federasyonu'nda gerçek değişikliklere, özellikle de EMPERYALİZMDEN ve sömürgecilikten kurtulmaya ve yeniden federalleşmeye yol açabilir; bunlar, Rusya'da demokrasinin kurulması için gerekli koşullardır" diyor.

Rus muhalefetinin başarısızlığı

Bu karar, Rus muhalefetinin Rusya Federasyonu'ndaki iktidarı değiştirme ve ülkeyi özgür demokratik bir topluma yönlendirme becerisine sahip olmadığı gerçeğinin kabulüdür.

Bu: Rusya'nın yenilgisi, emperyalizmin ortadan kaldırılması ve sömürgecilikten kurtulma anlamına gelecek, demektir.

Karar 506 lehte, 9 aleyhte ve 32 çekimser oyla kabul edildi .

Özgür Milletler Birliği

Dünyadan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks