Dağıstan’da Saldırıya Uğrayan Dağ Yahudileri

#10377 Ekleme Tarihi 23/06/2024 11:51:10

DERBENT'TE bir sinagoga yakılması, İsrail'den gelen Yahudilere yönelik Mahaçkale havaalanındaki pogromdan sonraki ikinci olay. 

Derbent Dağ Yahudilerinin Kafkasya'nın en eski yerli halklarından biri olduğunu ve atalarının bazı kaynaklara göre M.Ö. 7-6. Yüzyıllarda buraya taşındığını hatırlayalım.

Perestroyka sonrası yıllarda dağ Yahudilerinin çoğu, artan yabancı düşmanlığı nedeniyle Dağıstan'ı terk etti. Bugün cumhuriyetteki Dağ Yahudileri topluluğu birkaç yüz kişiden oluşuyor (2010 nüfus sayımına göre Derbent'te 1.345 Dağ Yahudisi yaşıyordu).

Mevcut terör saldırısından sonra Dağıstan Dağ Yahudileri topluluğu büyük ihtimalle Dağıstan'ı  tamamen terkedecek...

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Dünyadan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks