RF'nun Somut Olmayan Etnokültürel Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi Konsepti Onaylandı

#10081 Ekleme Tarihi 26/02/2024 11:19:37

Rusya Federasyonu'nun somut olmayan etnokültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi kavramı, 2030 yılına kadar olan dönem için devlet desteğinin amaçlarını, hedeflerini ve ilkelerini tanımlayarak onaylandı.

RANEPA Kuzey Kafkasya Enstitüsü Subesi hukuki destek departmanı başkanı Aza Mankiev  "Ülkemiz dünyanın en çok uluslu ülkelerinden biridir. Çok eski zamanlardan beri devletin ilkelerinden biri, toplumumuzun bütünlüğü olarak etnokültürel mirasın korunması olmuştur. Devletimizi benzersiz kılan çok ulusluluk ve etnik gruplar arasındaki farklılıklardır. Devlet başkanı her zaman çok uluslu insanlarımıza ve ülkemizde yaşayan etnik grupların korunmasına odaklanıyor. Ancak ne yazık ki bazı etnik gruplar çeşitli sebeplerden dolayı yok oluyor. Ancak en önemli sorunlardan biri dilin ortadan kaybolmasıdır. Geleneksel kültürün nesilden nesile aktarımının zayıflamasında da bir sorun var: gelenekler ve ritüeller, gelenekler ve tatiller, halk masalları ve destanlar, şarkılar ve dansların yanı sıra halk el sanatları” diyor.

Bu bağlamda, 2030'a kadar olan dönem için devlet desteğinin amaçlarını, hedeflerini ve ilkelerini tanımlayan, Rusya Federasyonu'nun somut olmayan etnokültürel mirasının korunması ve geliştirilmesine yönelik yeni bir Konsept.

- Aza Mankieva, “Konsept, kültürel, bilimsel ve eğitim kurumlarına metodolojik destek, somut olmayan kültürel varlıkların koruyucuları ve taşıyıcılarının sosyal açıdan önemli faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, Geleneksel kültürün benzersiz örneklerinin federal ve bölgesel kayıtları, Rusya Federasyonu'nun somut olmayan etnokültürel mirasını yaygınlaştırmayı ve güncellemeyi amaçlayan etkinliklerin desteklenmesi ve düzenlenmesi (festivaller, yarışmalar, sergiler, fuarlar, tatiller, ustalık sınıfları, yaratıcı laboratuvarlar, forumlar vb.) federal, bölgesel ve belediye düzeylerinde folklor ve etnografik geziler yürütme uygulamasının genişletilmesi, somut olmayan etnokültürel miras nesnelerinin sayısının arttırılması, geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerinin yayılması ve korunması" planlanıyor

Uzmana göre, Konseptin uygulanması Rus kimliğinin, kültürünün, geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerinin, vatanseverlik ve manevi ve ahlaki eğitimin korunmasına katkıda bulunacak.

Kaynak: RİA KÇHR

Dünyadan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks