4. Bölgeler Arası Film Festivali “Adıgey Seni Seviyorum!”

#10099 Ekleme Tarihi 11/03/2024 01:54:08

Kaynak: Rusya Federasyonu Sinematografi Birliği  Adıgey Cumhuriyeti Temsilciliği

Bölgeler arası film festivali “Adıgey, seni seviyorum!”

I. Festival organizatörü: Rusya Federasyonu Sinematografi Birliği  Adıgey Cumhuriyeti Temsilciliği.  

Festival sponsorları: 

 ⁃ AC Kültür Bakanlığı

 ⁃ AC Eğitim ve Bilim Bakanlığı

 ⁃ AC Milli işler, basın ve yurt dışında yaşayan soydaşlar ile iletişim dairesi

 ⁃ Maykop Belediyesi kültür dairesi

 ⁃ AC iş insanlarına destek komitesi

 ⁃ Adıgey Devlet Üniversitesi

 ⁃ Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi 

II. Festivalin ana hedefi, Adıgey Cumhuriyeti’nde yerel sinema sanatının gelişimine destek olmak, gençlerin kültürel faaliyetlere ilgisini artırmak ve bu alanda  yetenekli gençleri keşfetmektir. 

Festivalin hedefleri arasında çok uluslu Rusya halkının sivil kimliksel bütünlüğüne vurgu yapmak, halkın vatansever duygularını geliştirmek, halklar arası dostluğun gelişimine katkı sağlamak, halkların etno-kültürel, ahlaki ve etik değerlerinin popülerleşmesini sağlamak vardır.  

Festival Adıge kültürüne, Çerkes halkının temel ahlaki değeri Adıge Xabze’nin gelişimine katkıda bulunmayı, Adıgey Cumhuriyeti’ne turizm bölgesi olarak dikkat çekmeyi de hedefler. Festival kapsamında sosyal temalı (terörizm ve ekstremizme  karşı, sağlık ve gençler arasında uyuşturucusuz hayatı öven) filmlerin çekilmesi teşvik edilecek ve daha sonra bu materyaller eğitim öğretim kurumlarında gösterime sunulacaktır. 

III. Organizasyon Komitesi

⁃ Festivalin takvimini belirleyecek,

 ⁃ Basın, sponsorlar, jüri ve katılımcılar arası iletişimi sağlayacak,

 ⁃ Festival süresince basın yayın organlarını aktif olarak kullanacak,

 ⁃ Jüri’nin kararıyla sonuçları açıklayacak,

 ⁃ Festival kapanış toplantısını düzenleyecek ve kazananların ödüllendirilmesini sağlayacaktır. 

IV. - Festivale sanat filmleri, belgesel filmler ve animasyon filmleri başvurabilir;

⁃ Festivale hem profesyonel hem de amatör sinemacılar başvurabilir;

⁃ Başvurular için katılımcıların filmin yönetmeni ve yapımcıları hakkında bilgiler içeren belgeleri, film afişi ve tanıtım filmini, yönetmenin biyografisi, filmografisini (rusça olarak) ve fotoğrafını http://zhuravlevaamalidze@gmail.com adresine gönderlemeleri gerekmektedir. 

 ⁃ Katılımcılar için yaş sınırlaması yoktur.

 ⁃ Filmler için metraj kısıtlaması yoktur.

 ⁃ Filmlerde minimum HD 1280.720 görüntü kalitesi şarttır. 

 ⁃ Filmin jeneriğinde: filmin adı, teknik ve cast kadrosunun isimleri yer almalıdır.

 ⁃ Teknik şartlar:

 • Mp4, aci, wmv, mpg, mov;

 • Çözünürlük 1280*720 mgp.

 • Görüntü Bit hızı max 6000 kb

 • Frekans en az saniyede 25 görüntü

 • Ses frekansı en az 44,1 kilo hertz

 • Ses bit hızı en fazla 300 saniyede kilo bit

 ⁃ Her film sadece bir kategoride değerlendirmeye alınır.

 ⁃ Har katılımcı birden fazla filmle festivale başvurabilir.

 ⁃ Festivale 2022 yılından sonra çekilmiş bütün Rus ve yabancı filmler katılabilir. Adıge ve yabancı dillerde çekilmiş tüm filmlerde Rusça alt yazı zorunludur.

 ⁃ Festivale başvuran filmler şiddet, milliyetçilik ve ırkçılık propagandası içeremez.

 ⁃ Festivale katılım ücretsizdir.

 ⁃ Festival katılımcılarının konaklama, lojistik ve yeme-içme masrafları yönlendiren kurumlara aittir.

 ⁃ Daha önce başka festivallere katılmış filmler de bu festivale başvurabilir.

 ⁃ Festivale başvuran katılımcıların bu kuralları kabul ettiği ön görülür. 

 ⁃ Festivale katılan filmler için tavsiye  edilen konular şunlardır:

. Adıgey’in özgün kültürü, tarihi ve doğası; 

. Dün bugün yarın- Adıge Xabze

. Adıgey- barış, dostluk ve ahenk coğrafyası

. Adıgey’de bulunan coğrafi bölgelerin efsane ve mitolojik anlam içeren isimleri

. Çok yönlü Rusya: gelenekler ve görenekler

. Benim küçük vatanım- ailem

. Vatanseverlik eğitimi, Rusya halklarının gelenekleri, etik- ahlaki değerlerinin korunması

. Terörizm ve ekstremizme  karşı, sağlık ve gençler arasında uyuşturucusuz hayat propagandası

. Serbest konu seçimi

V. Festivale başvuru kabulü 01 Şubat 2024- 05. Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 ⁃ 06 Eylül-16 Eylül 2024 filmlerin kaydı, sınıflandırılması;

 ⁃ 16 Eylül- 07 Ekim 2024 Jüri tarafından filmlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi;

 ⁃ 16 Eylül- 07 Ekim 2024 izleyici oylaması;

 ⁃ 09 Ekim- 10 Ekim 2024 Atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları; 

 ⁃ 10 Ekim 2024- Ödül töreni, en iyi filmlerin gösterimi.

VI. ⁃ Festivale katılıma hak kazanan filmler festival özel internet sitesinden duyurulur. Ayrıca özel olarak katılımcıların adreslerine bilgi yollanır. 

 ⁃ Bazı filmler katılımcının da onayı ile başka bir kategoride değerlendirilmeye alınabilir.

VII. ⁃ Sonuçlar Organizasyon Komitesi tarafından tayin edilen Jüri tarafıdan belirlenir. 

 ⁃ Sonuçlar 10 üzerinden puanlama sistemiyle belirlenir.

 ⁃ Film yapım veya cast ekibinden her hangi biri jüriye dahil olamaz. 

 ⁃ Jüri filmleri değerlendirir ve sıralamayı belirler. Jüri değerlendirme esnasında farklı kategoriler belirleyebilir ve farklı ödüller tayin edebilir. 

 ⁃ Sonuçlar jürinin kapalı olarak yapılan toplantısıyla belirlenir. 

 ⁃ Kararlar Jürinin tamamının 2/3 katılımıyla alınır. 

 ⁃ Jürinin kararı Organizasyon Komitesi tarafından tartışılamaz ve değiştirilemez. 

VIII. Puanlama ve Kriterler

 ⁃ Senaryonun özgünlüğü

 ⁃ Konuların irdelenişi

 ⁃ Sanatsal yaklaşım

 ⁃ Çekim kalitesi

 ⁃ Montaj kalitesi

 ⁃ Müzik

 ⁃ Kategoriye temasal uygunluk

 ⁃ Teknik taleplere uygunluk

IX. Ödüller

 1. Sanat filmleri (1. 30 bin ruble, 2. 20 bin ruble, 3. 10 bin ruble)

 2. Belgesel filmler (1. 30 bin ruble, 2. 20 bin ruble, 3. 10 bin ruble)

 3. Animasyon filmleri (1. 30 bin ruble, 2. 20 bin ruble, 3. 10 bin ruble)

En iyi senaryo - 20 bin ruble

En iyi kameraman - 20 bin ruble

En iyi müzik- 20 bin ruble

En iyi rejisör- 20 bin ruble

İzleyici sempatisi kazanan film- 20 bin ruble

Özel ödüller

 ⁃ Sponsorlar ve sivil toplum örgütleri kendi adlarına yeni ödül kategorileri oluşturabilirler.

 ⁃ Sponsorlar festival esnasında kendi logolarını ve reklamlarını kullanabilirler ve özel seyirci statüsünde festivali takip edebilirler.

 ⁃ Filmlerin telif hakları katılımcılara aittir.

 ⁃ Tüm katılımcılara katılımcı belgesi taktim edilir.

 ⁃ Ödüllü filmler Adıgey Cumhuriyeti Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sinemalarda ve salonlarda gösterilecektir.

 ⁃ Festivale katılan filmler ticari olmayan amaçlarla ve daha sonraki zamanlarda sosyal, aydınlatıcı ve eğitici organizasyonlarda seyirciyle buluşturulabilir. 

  Festival ile ilgi tüm bilglere aşağıdaki numara ve adreslerden ulaşabilirsiniz:

8-918-578-79-13

http://zhuravlevaamalidze@gmail.com

https://kino100adygheya.ru/

Çeviri: İbrahim Çetao

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kültür-Edebiyat
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks