“Jeguako” (Джегуако)……024

#10406 Ekleme Tarihi 28/06/2024 09:33:38

Çerkeslerde her orduda her zaman profesyonel bir hikaye anlatıcısı vardı: Jeguako. Onlara dokunulmazdı. Güvenlik nedeniyle, savaş sırasında görünür olmaları gerekiyordu, bu nedenle jeguako'ların genellikle parlak kıyafetleri ve özel benekli atları vardı. 

Bu hikaye anlatıcıları, savaşın gidişatı, en seçkin kahramanları ve liderleri hakkında destansı şarkılar bestelediler. Bu şarkılar savaştan sonraki akşam söylenir, ardından nesilden nesile kelimesi kelimesine aktarılırdı. Çerkesler arasında, yazı dilinin yokluğunda, halk arasında bilgiyi güvenilir bir şekilde korumanın tek yolu buydu. 

Bu şarkılar, gençlerin şövalye ruhu içinde yetiştirilmesinde başrol oynadı. Bir savaşçı savaş alanında korkaklık gösterirse veya görgü kurallarını ihlal ederse, jeguako onun hakkında aşağılayıcı bir şarkı besteleyebilir ve ailesini nesiller boyunca utanca boğabilirdi.

Адыги.RU

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks