Nalo Zaur'u Saygıyla Anıyoruz…. 024

#10434 Ekleme Tarihi 05/07/2024 04:37:49

Ünlü akademisyen, eğitimci, yazar ve şair Nalo Zaur, Nalçik’te  5 Temmuz 2012 tarihinde yaşama veda etti. Aramızdan ayrılışının 12. Yıldönümünde kendisini saygı ile anıyoruz.

1928 yılında doğan Zaur, Kabardey Devlet Pedagoji Üniversitesi’ni bitirdi. 1954 yılından itibaren Kabardey-Balkar Bilim Araştırma Enstitüsü’nde çalışmaya başlayan Zaur, 80 yaşındayken Psıne dergisi ile yaptığı röportajda dil ve kültüre dair düşüncelerini şöyle ifade etmişti:

"Dili, kültürü için endişelenmeyen insanlar, sanatlarını da kaybederler. Aynen sağlığına dikkat etmeyen insanın sağlığını kaybettiği gibi. Bizim kalkınıp, dik durabilmemiz için dil başta olmak şartıyla, xabzeler, tarih, din ve benzerleri gibi millet olmanın vasıflarından olan değerleri ele alarak geliştirmemiz gerekir."

Anadil bir halkın yapıtaşlarından biridir, dil konusunda emek veren tüm gönüllü emektarlarımızı saygıyla selamlıyor, aramızdan ahirete intikal edenleri rahmetle anıyoruz.

Nalo Zaur'un şiirinde dediği gibi;

Нанэ и псэ, дадэ и бзэ

Сэ си нанэр папэ янэщ,

И псэр адыгэпсэщ,

Сэ си дадэр папэ ядэщ,

И бзэр адыгэбзэщ.

 

Адыгэпсэ — нанэ и псэ,

Сыту упсэ дахэ!

Адыгэбзэ — дадэ и бзэ,

Сыту убзэ дахэ!

 

ФщIэрэ фэ а бзэм и лIыгъэр?

Ар йопсалъэ дыгъэм.

Сыту фIыщэт, уэ ди дыгъэр,

Узэрыадыгэр!

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks