Kaffed'in DÇB'ye Üyeliği Hakkında Kamuoyuna Açıklama

#8482 Ekleme Tarihi 22/06/2022 07:08:14

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından 17 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Dünya Çerkes Birliği Üyeliği Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi” başlıklı yazı üzerine kamuoyunda gündeme gelen konular hakkında DÇB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (Türkiye grubu) olarak görüşlerimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız. 

KAFFED - DÇB Delegeleri ve DÇB Yönetim Kurulu üyeleri nasıl seçilir?

DÇB Delegeleri iki farklı şekilde seçilir;

Birinci yöntem, KAFFED Tüzüğünün 20.maddesine istinaden KAFFED Genel Kurulunda seçilirler. 

İkinci yöntem ise DÇB YK Üyeliğine seçilenler de o dönemin DÇB Doğal Delegesi olurlar.

DÇB YK üyeleri; KAFFED YK ve KAFFED DÇB Delegelerince belirlenen isimlerin, DÇB bileşeni olan tüm derneklerin oy kullanma hakkına sahip delegelerince, DÇB Kongresinde oylanması ile seçilmektedir. Son dönem DÇB YK üyeleri, Eylül 2021’de yapılan Kongrede seçilerek göreve başlamıştır.

DÇB YK’ya önerilen isimler, neden eski KAFFED Yönetimince belirlendi?

İki kurumun seçim dönemleri arasındaki fark, delege ve YK üyesi seçimlerinde bazı sıkıntılara neden olmaktadır. 2021 yılında, DÇB Genel Kurulunun önce, KAFFED Genel Kurulunun ise sonra yapılmış olması ve DÇB’de seçimlerin 3 yılda bir, KAFFED’de ise 2 yılda bir yapılması, delege ve üye seçimlerinde zamansal çatışmalara yol açmaktadır. 

Bu çapraşıklığın düzeltilmesi için son yapılan DÇB toplantısında bileşenlerin Genel Kurullarının da DÇB Genel Kuruluna uygun hale getirilip gerekli tüzük tadilatlarının yapılması konusunda görüş birliği sağlanmıştı. Ancak KAFFED’in Tüzük Tadilatı yapılamadığı için bu konu hakkındaki eksiklik henüz giderilememiştir. 

DÇB kongre ve toplantılarına katılanların masraflarını kim karşılar?

Üye ve delegeler, DÇB’nin daveti ile Kongreye katılırlar. Konaklama ücreti dışındaki tüm seyahat masrafları (Yol, vize, harç, yiyecek …vb) katılımcılara aittir. Konaklama ücreti DÇB tarafından karşılanır. DÇB Kongrelerine ilişkin KAFFED veya Dernekler bir maliyete katlanmaz. 

KAFFED, DÇB üyesi midir?

Evet, KAFFED, DÇB’nin en güçlü üyesidir. 

Türkiye, dolayısıyla KAFFED (o tarihlerde henüz adı bu olmasa da), DÇB’nin kuruluşundan (1991) itibaren, her aşamasında yer almıştır. Bu emek yoğun faaliyette, isimleri “KAFFED” ismiyle özdeşleşen mümtaz şahsiyetlere müteşekkiriz. 

KAFFED, tarihi süreçte KAFKUR ismiyle faaliyete başlayan, daha sonra KAFDER olarak devam eden ve 2003’de şimdiki ismini alarak Türkiye Çerkes toplumuna kazandırılan önemli ve güçlü bir kurumumuzdur.  

KAFFED’in DÇB üyesi olmadığına dair ortaya atılan konuya ilişkin araştırmalara, önceki dönem KAFFED Yönetimince başlanmış ve bu konu 24.01.2021 tarihinde, KAFFED Başkanlar Kurulunda gündeme getirilerek dernek başkanlarına rapor edilmişti. Ancak bu araştırma, işin uluslararası boyutta olmasının getirdiği zorlukların yanısıra, Covit 19 engelleri nedeniyle tamamlanamamıştı.

Hukuk kuralları hemen hemen her alana şamil olsa da var olan diğer bazı gerçekleri de gözardı edemeyiz. Dolayısıyla konuyu iki önemli boyutta irdeleyebiliriz. Hukuksal boyutu ve kurumsal-toplumsal boyutu.

Her ne kadar “Rusya Federasyonu 129–FZ Sayılı Kanun; Tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin devlet tesciline dair, Federal Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, Rusya'da faaliyet gösteren Kamu Kuruluşlarının (STK) kurucu ve üyeleri hakkında bilgileri resmi kurumlara bildirme zorunluluğu yoktur” dese de bizler, hukuksal çözümün yine hukukçulara bırakılmasını daha doğru bularak, konunun diğer yönlerine işaret etmek isteriz.

KAFFED’in DÇB üyesi olduğu konusundaki inancımızı nelere dayandırmaktayız? 

* DÇB,KAFFED’in kendi üyesi olduğunu açıkça beyan etmektedir.  

* KAFFED önerisi ile DÇB Yönetim Kurulu üyesi olan Recami BURSA, Rusya Federasyonu resmi kurumu olan EGRÜL belgelerinde DÇB Birinci Genel Başkan Yardımcısı olarak kayıtlıdır.

* Son DÇB Kongresinde, KAFFED tarafından önerilen altı kişiden beşi, DÇB Yönetim Kurulunda, biri Denetim Kurulunda ve Yıldız ŞEKERCİ’de Genel Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır ve bu isimler KAFFED’i temsilen DÇB Kongre tutanaklarında kayıt altındadır.

* DÇB Bileşenleri ile her dönem YK’ya seçilen üyelerin isimleri DÇB web sitesinde yayınlanmakta olup burada bileşenler kısmında KAFFED’in ve Yürütme Kurulu Üyelerinde ise güncel YK üyeleri isimleri mevcuttur.

* KAFFED Genel Kurulunda isimleri belirlenerek son DÇB Kongresine katılan Türkiye- KAFFED delegasyonunun imzaları, hazirun listelerinde bulunmaktadır.  

* Her kongrede, katılımcılara dağıtılan DÇB Faaliyet Raporlarında KAFFED, DÇB üyesi olarak yer almaktadır. 

* Kongreye katılacak olan DÇB üye ve delegelerine, DÇB tarafından davetiye gönderilmekte ve RF’ye girişte bu üyeler katılım gerekçelerini Rus yetkili makamlarına beyan etmektedir.    

* Yıllardır KAFFED DÇB’ye üye aidatı ödemekte ve bunlara ilişkin makbuzlar KAFFED muhasebe evrakları arasında yer almaktadır. 

* KAFFED önerisiyle seçilen YK üyeleri, her kongre öncesi yapılan Sovyet toplantılarında, söz hakkı ve oy kullanmaktadır.

* DÇB’nin en güçlü bileşeni olarak Kongrelere katılan KAFFED delegasyonu, Anavatandaki Cumhurbaşkanları tarafından davet edilmekte, görüş alışverişinde bulunulmakta ve topluma sağladıkları katkı için, çeşitli şekillerde (şilt, teşekkür belgesi, onur belgesi vb.) ödüllendirilmektedir. 

*DÇB’nin çeşitli organlarında görev alan KAFFED delege ve üyeleri, toplantılardaki sayısal yeterlikleriyle yüksek bir etki gücüne sahiptir. Bu gücü KAFFED’in ne ölçüde başarıyla kullandığı konusu ayrı bir konu olup, (geçmişten günümüze) sorgulanması gerekir.   

Sonuç itibariyle;

Zor şartlarda hareket kabiliyeti geliştirmeye çalışan STK’larda, her şeyin yazılı belgelerle yürütülmesi her zaman için mümkün olmayabilir. Bütün STK yöneticilerinin de mükemmel olmaları ve hiç hata yapmamaları beklenemeyeceğine göre, KAFFED dâhil hiçbir STK’nın usul hatasından arındırılmış olduğu kolaylıkla iddia edilemez. Hele ki 20 yıl geriye gidilirse…   

KAFFED DÇB’nin en güçlü bileşenidir ve bu üyelik ilişkisi gözardı edilemez. DÇB’nin de KAFFED’in de her türlü hatasından, eksiğinden, belki verimsizliğinden söz edilebilir ancak, dünya ölçeğinde bir marka değeri taşıyan ve 30 yılı aşkın süre emek verilmiş olan bu kurumlarımızın yıpratılmasına, yok sayılmasına kimsenin hakkı yoktur ve Çerkes toplumu buna izin vermeyecektir. 

Yöneticiler, karar aşamasında doğru bilgileri, doğru ölçülerle kullandıkları ve doğru analiz yaptıkları sürece başarılı olurlar. Olaya sadece hukuksal açıdan yaklaşmak eksik ve yanıltıcı olabilir. Hukuk, kanıtları hukuksal normlarla değerlendirip “üyelik söz konusudur veya değildir” diyebilir. 

Ancak yönetim bir yandan hakkın teslimiyetinde hassasiyet gösterirken diğer yandan toplumsal sorunlara çözüm üretmek zorundadır. Bunun için, siyaset ve diğer insani iletişim metotlarını senkronize etmeli, bireysel veya ideolojik yaklaşımlar içinde olmamalıdır. 

“Yönetim ne yasama ne de yargı makamıdır, olsa olsa çözüm makamıdır. En iyi STK yönetimi, hitap ettiği toplumun sorunlarını en iyi çözen yönetimdir” ilkesiyle biz DÇB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak saygıdeğer kamuoyuna şu şekilde seslenmek istiyoruz: 

Bizler ortaya atılan ve 20 yıl evvel gerçekleşen bu konu üzerinde araştırmalarımıza, şartların elverdiği ölçüde devam etmekteyiz. 

Gelecekte, Çerkes toplumunun enerjisini tüketen bu tür konular yerine, mevcut kurumlarımızın uyum içinde çalışmaları ve yeni projeler geliştirmeleri için gayret edeceğimizi saygıyla duyururuz. 

22.06.2022

DÇB Genel Başkan Yardımcısı 

Yıldız Şekerci

DÇB Yönetim Kurulu Üyeleri

Atilla Mutlu Alkış 

Bekir Sami Yavuz 

Bilge Eken 

Nesrin Alpan 

DÇB Denetim Kurulu Üyesi 

Ferit Domaniç

Kurumlarımızdan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks