Rusya Üniversiteleri Burs Başvuruları

#9994 Ekleme Tarihi 29/01/2024 01:51:16

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, herhangi bir vatandaşlığı bulunmayan kişiler ve yurt dışında ikamet eden Rusya Federasyonu vatandaşları için 08 Ekim 2013 tarih ve 891 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı uyarınca belirlenen kontenjanlar dâhilinde Rusya üniversitelerinde gerçekleştirilen yükseköğretim programlarında burslu öğrenim hakkı kazanmaya istinaden

GENEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Önemli! Rusya üniversitelerinde burslu eğitim hakkı elde etmeye yönelik aday başvuruları, herhangi bir aracı kurum, firma ya da organizasyonun hiç bir suretle katılımı olmaksızın sadece Rus Evi Ankara tarafından kabul edilmektedir.

1. Genel Hükümler

1.1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, herhangi bir vatandaşlığı bulunmayan kişiler ve yurt dışında ikamet eden Rusya Federasyonu vatandaşları burs başvurusu yapabilir.

1.2 Hali hazırda Rusya Federasyonu'nda kayıtlı ikamet adresi bulunan Rusya Federasyonu vatandaşları ise mevzubahis sürece başvuru yapamaz.

1.3 Rusya’daki eğitim-öğretim kurumlarından mezun olan Rusya Federasyonu vatandaşları da söz konusu burslu eğitim sürecine başvuru yapamaz.

 

2. Katılım koşulları

2.1 Burs başvurusunda bulunmak için yapmanız gerekenler:

• EDU.RS.GOV.RU (https://education-in-russia.com) bilgi sistemine kaydolun, kişisel profilinizi oluşturun ve başvuru formunuzu doldurun.

 • Başvuru formuna belgelerinizin taranmış dosyalarını ekleyin. İstenilen «Evrak listesi» diğer dosya da yayınlanmıştır.
 • Aday, tüm belgeleri yalnızca https://education-in-russia.com web sitesinde, elektronik biçimde (PDF formatında, bir belge - bir dosya şeklinde, bir dosyanın hacmi 3 MB'yi geçmeyecek şekilde ve tarama kopyaları yalnızca orijinal belge kullanılarak oluşturulmalıdır.) şahsen yükleyecektir. Her dosyanın bir başlığı olmalıdır (TUR ile başlayan anket numarası ve belgenin adı).
 • Başvuruyu tamamladıktan sonra değerlendirilmek üzere gönderin. "Anket dolduruluyor" statüsündeki başvuru formları dikkate alınmaz. Anket doldurma «Тalimatname» diğer dosya da yayınlanmıştır.
 • Adaylar kayıt ve/veya form doldurma prosedürü hakkında Instagram @rsinturkey sayfasındaki burslarla ilgili paylaşımların yorum kısımlarında tavsiye isteyebilir.

2.2. Adaylar, bir uzmanlık alanında yalnızca tek bir eğitim seviyesi için başvuru yapabilir.

 

3. Mülakat

3.1 Mülakat şekli ve formatı Rus Evi Ankara tarafından onaylanmaktadır.

3.2 Aday seçiminde ana kriterler şunlardır:

 • akademik performans;

• kamusal ve sosyal faaliyet;

• kişisel başarılar (deneyim, nitelikler, mesleki beceriler ve başarılar; bölgesel, ülke ve uluslararası Olimpiyatlara ve yarışmalara katılım);

• başta Rusça olmak üzere yabancı dil bilgisi veya yatkınlığı.

 

4. Adayların değerlendirilmesi ve sıralaması

4.1 Derecelendirme, her bir öğe için 20 puanlık bir sistem kullanılarak yukarıdaki kriterlere göre hesaplanır;

4.2 Toplam eşit puanlarla aşağıdakilere

 • seçilen eğitim seviyesinde ilk eğitimi alan adaylara;
 • Rusya'da eğitimlerine sonraki eğitim düzeyinde devam eden adaylara;
 • uzmanlık alanlarında en yüksek notu alan adaylara;
 • uluslararası uzmanlık konulu Olimpiyatların kazananları veya ödül kazananlara öncelik verilir.

4.3 Mülakata gelmeyen adaylar burs buşvuru sürecinden çıkarılır.

4.4 Her adayı onaylama kararı, Komisyon Grubu Yönetmeliğine uygun olarak adayların seçimine ilişkin Komisyon üyelerinin açık oy kullanarak oy çokluğu ile alınır.

 4.5 Belirli yaratıcı beceriler gerektiren meslekler başvuru sahiplerinden, uzmanlıklar veya sanat alanlarında eğitim için başvuran adaylar, Rusya Federasyonu'ndaki eğitim kuruluşları tarafından yürütülen ek yaratıcı giriş sınavlarını ayrıyetten girmelidir.

4.6 Komisyon grubu, burs başvurusu başarıyla geçen adayların Rusya Federasyonu'nda okumaya gitmesini engelleyen öngörülemeyen koşullar olması durumunda yedek aday listesini onaylayabilir.

 

5. Özel durumlar ve tartışmalı konular

5.1 Aday, seçimin 1.etap sonuçlarını kabul etmiyor ise, önümüzdeki iki iş günü içinde Rus Evi Ankara’ya yazılı bir itraz da bulunabilir. İtraz değerlendirilmesi için Temyiz Komisyonu toplantısı düzenlenir.

 

ÖNEMLİ!  Bir adayın EDU.RS.GOV.RU (https://education-in-russia.com)  bilgi sistemine yalnızca bir eğitim alanında başvuru yapma hakkı vardır. Farklı eğitim alanlarında bir adayın birden fazla başvuru yapması yasaktır. Aksi takdirde adaya burs verilmez.

 

* Yukarıda ana hatlarıyla izah edilen sürece ilişkin tüm prosedür, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 27 Aralık 2016 tarih ve 1663 sayılı “Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarında öğrenim görecek hazırlık, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine federal bütçeden karşılanmak üzere verilecek bursların temin usul ve esaslarına ilişkin emri” ile 29 Aralık 2012 tarih ve 273-F3 sayılı Federal Kanun’un 7. maddesi[1] uyarınca yürütülmektedir.

 

[1] Önceden belirlenen kontenjanlar dâhilinde burslu eğitim imkânına sahip olan yabancı ülke vatandaşı öğrenciler, eğitim dili Rusça olan profesyonel yükseköğretim programlarında, ek uzmanlık programlarında ve bu programlara uygun olarak geliştirilmiş hazırlık bölümlerinin yanı sıra,  federal devlet eğitim kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren hazırlık fakültelerinde de eğitim görme hakkından istifade ederler.  Bahsi geçen hak sahibi öğrencilerin öğrenim giderleri ise (akademik başarıdan bağımsız olarak tüm öğrenim süresi boyunca) federal bütçeden karşılanır. Mevzubahis federal devlet eğitim kurumlarında öğrenim görecek adayların iştirak edeceği seçme-eleme sürecine ilişkin prosedür, kriterler ve bunların tamamının listesi, sorumlu federal yürütme organları ile müşterek olarak yükseköğretim alanındaki devlet politikasının ve yasal düzenlemenin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu federal yürütme organı tarafından belirlenmektedir.

 

BURS BAŞVURUSU 1.ETAP İÇİN ADAYLARIN

HAZIRLAMASI  GEREKEN BELGELERİN LİSTESİ

Aşağıda sıralanan belgeler başvuruya eklenmelidir:

 1. Adayın varsa pasaportu, yoksa kimlik belgesinin taraması (PDF formatında tek dosya halinde);

2. Not transkriptinin taraması:

lise öğrencileri için - 9 - 12. Sınıflarının not dökümü, henüz mezun değil ise 9-11. Sınıflarının not dökümü (e-devlet’ten);

diğer adaylar için – son eğitim seviyesinin tüm yıllara ait not dökümü (PDF formatında tek dosya halinde), henüz mezun değil ise son 3 yılın not dökümü;

Bir eğitim kurumundan mezun olduysanız, mezuniyet diplomasının taramasını ve ekli transkripti yüklemeniz gerekir.

3. Yüksek lisans  ve doktora seviyelerine  başvuran adayların kısa özgeçmişi (Rusça, Türkçe veya İngilizce) eklenmeli;

4. Yüksek lisans  ve doktora seviyelerine  başvuran adaylar “Neden Rusya'da okumak istiyorum?” konulu makalelerinin  1 sayfadan fazla olmamak kaydıyla taraması;

5. Yüzün tamamen önden net bir görüntüsünü içeren renkli veya siyah beyaz fotoğraf ekleyin (jpeg veya png formatında);

6. "Diğer belgeler" bölümünde aday becerilerini, mesleki ve sportif başarılarını onaylayan belgeleri ekleyebilir, en geç 2019 tarihli. (PDF formatında tek dosya halinde). Bu madde isteğe bağlıdır ve adayın kişisel inisiyatifiyle doldurulur.

Yukarıdaki belgelerin tümü taratılıp uygun bölümlere eklenecektir. İstenilen evraklar  listesi uyarınca tam olarak doldurulmayan adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

Aday, tüm belgeleri yalnızca https://education-in-russia.com web sitesinde, elektronik biçimde (PDF formatında, bir belge - bir dosya şeklinde. Bir dosyanın hacmi 3 MB'yi geçmemelidir. Tarama kopyaları yalnızca orijinallerinden alınmalı) şahsen yükleyecektir. Her dosyanın bir başlığı olmalıdır (TUR ile başlayan anket numarası ve belgenin adı).

Başvuruyu tamamlamak için "Başvuru tamamla" butonuna tıklamanız gerekmektedir. "Anket doldurma aşamasındaki"  başvurular dikkate alınmayacaktır.

Aday kayıt veya form doldurma hakkında Instagram @rsinturkey sayfasındak  burs  ile ilgili  paylaşımın altına yorum bırakarak tavsiye isteyebilir.

Unifon
Diğer Haberler
 • facebook sharing buttonFacebook
 • twitter sharing buttonTwitter
 • pinterest sharing buttonPinterest
 • linkedin sharing buttonLinkedin
 • tumblr sharing buttonTumblr
 • vk sharing buttonvk
 • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
 • reddit sharing buttonReddit
 • whatsapp sharing buttonWhatsapp
 • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks