UNIFON - Huaj Kanşav

#7881 Ekleme Tarihi 21/01/2022 12:04:42

UNIFON, Çerkesya Gençliği'nin Çerkes gençlerine vatanda okuma fırsatı veren bir burs projesidir. Rusya Federasyonu’nun sınırlı sayıda öğrenciye burs vermesi, hatta son iki yıldır hiç vermemesi nedeniyle 2021 yılında kurulmuştur. 

UNIFON bursundan faydalanan bir öğrenciden, vatanda soydaşlarını tanıması, anadilini öğrenmesi ve/veya geliştirmesi, vatanıyla bütünleşmesi, sosyalleşmesi, birlik ve beraberlik duygusunun artırılması, kişinin kendini vatanında daha güvenli ve mutlu hissetmesi, kültürel bağların gelişmesi ve iletişimin artırılması, daha kaliteli bir eğitim alması ve yeni bir deneyim kazanması beklenmektedir.

Anavatanda en çok tercih edilen üniversiteler ise Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi, Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi ve Adığe Devlet Üniversitesi’dir. 

Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesinde şu fakülteler mevcuttur;

‌Uygulamalı Matematik ve Kontrol Sistemleri Fakültesi

‌Biyoloji Fakültesi

‌Kimya Fakültesi

‌İktisat Fakültesi

‌Hukuk Fakültesi

‌Tıp Fakültesi

‌Fizik Fakültesi

‌Mikroelektronik ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi

‌Beden Kültürü ve Spor Fakültesi

‌Filoloji Enstitüsü

‌Sosyal - İnsanlık Araştırmaları Enstitüsü

Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesinde de şu fakülteler bulunmaktadır ;

‌Teknoloji Fakültesi

‌Tıp Fakültesi

‌Çevre Bilimleri Fakültesi

‌Mühendislik - Ekonomi Fakültesi

‌Finans ve Ekonomi Fakültesi

‌Yeni Sosyal Teknolojiler

‌Yönetim Fakültesi

‌Zirai Teknolojiler

Adığe Devlet Üniversitesinde ise bu fakülteler vardır;

‌Adığe Filolojisi ve Kültürü Fakültesi

‌Sosyal Bilimler Fakültesi

‌Ekonomi Fakültesi 

‌Hukuk Fakültesi

‌Yabancı Diller Fakültesi

‌Matematik ve Bilgisayar Fakültesi

Pedagoji Fakültesi

Fizik Fakültesi

Tarih Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı Fakültesi

Maykop, Adığe Cumhuriyeti'nin (AC) başkentidir. Nüfusu 154 740 (2010). 2002 nüfus sayımına göre, kent nüfusunun 113,1 bini Rus (% 72,59), 26,1 bini Adığe (% 16.65)'dir. Ayrıca, Ermeni (%2,99), Ukraynalı (%2,52) ve diğer halklardan ( Tatar, Rum, vb) kişiler de bulunmaktadır. Yüz ölçümü ise 5.862 km² (2.263 mil²)'dir.

Maikop, kereste, parfümeri ve özellikle gıda sanayii açısından önem taşır. Çevresindeki mineral suları Maykop’u bir Kaplıca ve Termal Tesisler merkezi haline getirmiştir. 

Maikop, Adığe Devlet Üniversitesi ve Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi'nin yanında, birçok fakültesiyle Tembot K'eraş Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü, önemli bölümü tarih öncesine ve atalarımıza ait 70 bin değişik örnek yapıtın sergilendiği Adığe Ulusal Müzesi (AUM), tiyatroları ve dans ekipleriyle bir Adığe sanat, kültür, eğitim, sağlık ve turizm merkezi konumundadır.

Huaj Kanşav

Çerkesya Gençliği

UNIFON Koordinatörü

Unifon
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks