Adığe Cumhuriyeti Basınında 'Vatana Dönenler Günü'

#8585 Ekleme Tarihi 03/08/2022 04:23:09

Adığe dilinde yayın yapan Adığe Mak, Adığe Psatle, Çerkes Heku, Şapsugiya gazetelerinin 30 temmuz günü çıkardıkları ortak sayının konusunu vatana dönüş yapanlarla ilgili haberler oluşturuyor.

A.C. Başkanı Kumpil Murat ve A.C. Devlet Sovyeti-Xase başkanı Vladimir Narojna'nın vatana dönenler gününe dair mesajları gazetelerde yer alıyor.

A.C.Ulusal işler, dış ülkelerdeki soydaşlarla ilişkiler komitesi başkanı Şhalaho Asker ve Karaçay -Çerkes Cumhuriyeti Adıge Xase başkanı Aslan Ali ile vatana dönenler ve onlarla ilgili problemler üzerine yapılan ropörtajlara tam sayfa yer veriliyor.

Gazeteci Teşü Svetlana "Kökler vatanda güçleniyor" başlıklı yazısında eğitimde, sanatta, sporda başarılı olmuş "vatana dönenler" tanıtılıyor.

"Miras" adlı vakfın başkanı Çemişö Gazi "Kalpleri vatana dönüktü" başlıklı uzun makalesinde Kosovalıların Adığe Cumhuriyeti'ne getiriliş hikayelerini, çeşitli branşlarda başarılı olmuş "vatana dönenler"i anlatıyor.

Adıgey Devlet Hastanesinde görevli kosova asıllı travmatoloji doktoru Tsey İrhan ve Suriye'den Nalçık'a dönen Juv, Hağevuc, Cerpecej gibi müzik guruplarında yer alan sanatçı Apış Bibars'ı, Adıgey Devlet Halk Dansları topluluğu Nalmes'in artisti Yedic Guşav'ı anlatan yazılara gazetede yer veriliyor.

01 ağustos günü saat 18.00 de de kutlama törenleri var.

Peki vatana dönenler günü ile ilgili Adığe Cumhuriyeti'nde bunlar yapılırken diasporada ne yapılıyor?

Ben bir şey yapıldığını göremiyorum, gören varsa söylesin. 

Diasporadaki Sivil Toplum Kuruluşlarının dönüşün tarihinde hiç mi yerleri yok ve dönüşle ilgili hiç mi sorumlulukları yok ki böylesine suskunlar?

Yoksa "koşulsuz dönüş hakkı istiyorum" demek yetiyor mu?

Çetao İbrahim

Çerkesya
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks