“13 Haziran Çerkesya Günü” Çerkes Tarihinin En Önemli Sayfalarından Biridir

#9504 Ekleme Tarihi 18/06/2023 11:41:37

Bir 13 Haziran Çerkesya Günü'nü daha geride bıraktık. Hemen hemen hiç bir kurumumuzun bu gün için hazırlık yapmamış olmasına üzüldük; ama bu önemli tarihin artık kamuoyunda biliniyor olmasına sevindik. Eminiz, gün gelecek hiç bir Çerkes kurumu 13 Haziran'ı böyle sessizce geçiştiremeyecek... 

Geçiştirenleri Çerkes halkı unutmayacak! 

Bazıları Çerkes ( Adığe ) ulusal günlerini gündemlerine almıyorlar; çünkü "Kafkasya" coğrafyasından bir ulusal kimlik uydurmaya çalışıyor ve Çerkes ( Adığe ) ulusal günlerinin ve tarihlerinin güçlü bir şekilde örgütlenmelerinin 'Kafkas Halklarının Birliği'ne zarar vereceğini düşünüyorlar. Bazıları da bilgisiz. Daha doğrusu, doğruyu bilmek istemiyor.

13 Haziran Çerkesya Özgürlük Meclisi, sıradan bir meclis ( Xase ) değil, bir devletleşme; kendi kendini yönetme ve bunun siyasi, ekonomik, sosyal kurumlarını örgütleme iradesidir. Karşılaştırmak gerekirse, Çerkeslerin "23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü"dür.

Çerkesya'nın bir siyasi-askeri direniş ve yasama organı olarak, 13 Haziran 1861'de Soçi'de toplandı. 

Her kesimden soylular, yaşlılar, komutanlar, hayatta kalabilmek için ideolojik, etnik, dini ve sosyal farklılıklarına bakılmaksızın işbirliği ve birlikte çalışmanın acil ihtiyacını tartışmak amacıyla bir araya geldi. Kerandiko Berzeg'i meclis ve devlet başkanı olarak seçti, Soçi'nin bağımsız Çerkesya'nın başkenti olduğunu ilan etti. Ve şu kararları aldı: 

* Tüm Çerkesya için yeni bir lider seçilecek, (Kerandiko Berzeg seçildi);

* Kabile bölgelerinin müttefik olarak birleştiği önceki sistemin yerine Çerkesya'nın tamamı resmen birleşmiş olacak.

* Kabile bölünmeleri tamamen ortadan kalkacak;

* Abaza ve Karaçay-Balkar halkları, Çerkeslerle eşit düzeyde Çerkesya'nın yasal eşit vatandaşları olarak tanınacak;

* İstanbul ve Londra'daki Çerkes ve Müslüman topluluklarla uygun temas kurulacak;

* Avrupa'ya diplomatik mesajlar gönderilecek ve yardım istenecek. Osmanlı Halifesine de benzer mesajlar gönderilecek;

* Devlet vilayetlere bölünecek ve her biri için bir müftü, bir kadı ve bir vali atanacak;

* Rusya'ya barış için bir heyet gönderilecek ve Ruslar kabul etmezse askeri planlar yapılacak. 

Bu Çerçevede:

1) Kutsal Savaş resmen ilan edilecek.

2) Orduya uygun olan herkese zorunlu askerlik hizmeti getirilecek;

3) Öncelikle bir savunma fonu oluşturmak üzere yeni vergi kanunları çıkarılacak;

4) Askeri komutanlık birleştirilecek, tüm Çerkes orduları merkezi komuta bağlı olacak.

Çerkes tarihinde böyle kararların alındığı başka hiç bir Xase toplanmamıştır. Ve bu kararlar, devletleşme iradesidir. 

Bu nedenle geleceğimize ışık tutuyor...

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks