“25 Nisan Çerkes Bayrağı Günü”nün Önemi

#10140 Ekleme Tarihi 12/04/2024 05:43:27

İnsan topluluklarının yaşamı dinamiktir; ekonomik-siyasi ilişkileri, üzerinde yaşadıkları coğrafyaların sınırları, kültürleri, vizyonları yer ve zamana göre değişir. 

Değişmeyen, bir arada yaşayan ve bir ülküde birleşen toplulukların bu birliklerini ölümsüzleştiren; bu ülküyü temsil eden simgelerinin veya sembollerinin olmasıdır. Bayrak, böyle bir simgedir, semboldür. Bir insan topluluğunu: "Biz"i birleştiren tutkaldır; tutkallardan biridir.

Çerkesler, Sind krallığından beri üzerinde yaşadıkları coğrafyada "kardeş kabileler" arasında birlik kurma çabası içinde olmuşlardır. Yani "BİRLİK", Çerkes halkının binlerce yıllık özlemidir.

Bu binlerce yıl içerisinde, tarihin şu veya bu döneminde bir araya geldiğimiz, tek bir bayrak altında toplandığımız kardeşlerimizin ve/veya etnik-insan toplulukların kimisi artık yok oldu, kimisi başka kimlikler altında varlığını devam ettiriyor, kimisi de kimliğini korudu, siyasal olarak örgütlendi, devletleşti... Ve kimse o "eski" günleri geri getiremez, çünkü tarihin tekerleğini geriye dönmez.

Yeşil zemin üzerine 12 sarı yıldızlı ve 3 oklu bayrağımız yüzyıllar boyunca, günün şartlarına ve politik-askeri ihtiyaçlarına göre değişerek ve güzelleşerek bugünlere geldi.

Bize atalarımızdan miras kaldı. 

Çerkes bayrağı, bugün artık, "ben Çerkesim" diyen, Çerkesçe konuşan, tarihi vatanımız Çerkesya'da yeniden birlik içinde, Çerkes kültürü ve Xabzeleri ile yaşamak isteyen insan topluluğunu: Çerkes ( Adığe ) halkını; geleceğini ve gelecek vizyonunu temsil ediyor. Çerkes kimliğine, kültürüne ve gelecek vizyonuna aidiyeti güçlendiriyor. 

Bir yerde Çerkes bayrağı asılmışsa veya birinin elinde Çerkes bayrağı varsa, "orada bir Çerkes var", "o bir Çerkes" diye düşünürüz. Bu, bayrağımızın gücüdür!

Dünyada büyük krizlerin, savaşların ve sıkıntıların yaşandığı bu günlerde birliğe: birlikte düşünmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çerkes Bayrağı Günü, bunun araçlarından biridir.

"25 NİSAN ÇERKES BAYRAĞI GÜNÜ"nde evlerimize, bürolarımıza, balkonlarımıza, arabalarımıza bayraklarımızı asarak ve/veya sosyal medyada paylaşarak hem kendimize hem de kamuoyuna güçlü bir mesaj verebiliriz.

Bize yüzyılların mirası olan bayrağımız, bizi binyıllar sonrasına taşıyacak, Çerkes halkının sonsuza kadar var olma ve geleceğini garanti altına alma mücadelesinin simgesi olacaktır. Bayrağımıza ona hak ettiği değeri vermek her Çerkesin boynunun borcudur...

25 Nisan'da Çerkesin yaşadığı her yerde Çerkes bayrağının dalgalanması dileğiyle... 

Yaşasın Çerkes Bayrağı!

Yaşasın Çerkes Halkının Birliği!

Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz!

Çerkesya Hareketi 

12.04.2024

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks