И хьэдрыхэр тхьэм нэху ищ1.тхьэм жэнэтк1э игъэгуф1э-Tha Ahiretini Aydınlık Etsin. Cennetle Sevindirs

#9086 Ekleme Tarihi 17/01/2023 10:34:26

Кӏэщт Резуан и хъыбар гуауэр зыхэтхащ.Черкеся зэгухьэныгъэмк1э и лъэгъугъуэф1эу, гумащ1эу Адыгэ щытык1э зи1э дикъуэшыр и дунейыр зырихъуэжам и гузевэгъуэм дыхэтщ. И унагъуэм ф1ыуэ зылъахъухэм тхьэм шэк1ыгъуэф1а фщищ1.

Дощыгъуэ.

Черкеся зегуэхьэныгъэ

****

Değerli Çeşt Rızvan evladımızı yitirdimiz haberini aldık, Çerkesya Hareketi olarak, saygılı, sevgili, efendi, Çerkes duruşuna sahip bir kardeşimizi kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Üzgünüz…

Çerkesya Hareketi

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks