Çerkesya'nın Liderlerinden Xırsıç Aliy

#10120 Ekleme Tarihi 28/03/2024 01:43:44

Xırsıç Ali, inanılmaz derecede cesur bir Çerkes (abadzekh) savaşçısıydı. Çoğunlukla General Zass'ın kızını kaçırmasıyla tanınır.

Çarlık Rusya'sının Kafkasya'yı işgali yıllarında, Xırsıç Aliy'nin, iki yoldaşı (Hatokshoko Muhammed Asha ve Lıy Güre) ile birlikte General Zass'ın kızını Prochnookopskaya kalesinden, neredeyse burnunun dibinden kaçırdığı bir bölüm var.

Aliy, kızı bir yıl boyunca namusunu koruyarak alıkoydu. Kız bu süre zarfında Çerkeslerin yaşamıyla, savaşmak zorunda kalan bir halkın gelenek ve görenekleri ile tanıştı. Çerkes dilini ve görgü kurallarını (Adige Khabze) öğrendi. Ona altın ipliklerle nakış da öğretildi.

Kız, bu bir yıl içerisinde babasının savaştığı insanların yüksek sosyal yaşam düzeyini gördü, hissetti ve onlara sempati duydu.

Ve bir gün, Çerkesler, gerekli saygıyı da göstererek, kızı babasına geri götürdüler .

Cesurca surlara yaklaştılar... 

Kızının canlı olarak Çerkeslerle çevrili olduğunu gören Zass, herkesin yok edilmesi emrini verdi. Ama kızı, Aliy'in kendisine verdiği gümüş hançeri kaptı ve başından bir saç teli bile düşerse kendini öldürmekle tehdit etti.

Zass emri iptal etmek zorunda kaldı ve Aliy maiyeti oradan ayrıldı.

Bu olayın ardından Zass, kızını hemen Kuban'dan Rusya'ya gönderdi.

Ama intikam almak için yaklaşık altı ay boyunca Xırsıç Aliy'i aradı, geçtiği yerlerdeki bütün Çerkes köylerini yok etti.

Bir efsaneye göre Aliy bir düğünde dans ederken öldürüldü. Ölümcül yaralar almış olmasına rağmen, yaşlılara ve izleyicilere saygısızlık etmemek için dans etmeye devam etmiş ve hayatını kaybetmiştir...

Adıge.ru

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks