G. İnteriano: Çerkeslerde Sosyal Yaşam Üzerine

#9289 Ekleme Tarihi 29/03/2023 12:51:05

... Aralarında soylular, özgürler, serfler ve köleler var. Tebaalarının at sahibi olmalarına izin vermiyorlar. Eğer birinin, bir şekilde bir tayı olursa, tay büyüyünce, bir asilzade gelip onu alıyor ve karşılığında ona boğa veriyor ve şöyle diyor: "Sana bu daha çok yakışır." 

... Bir de cömertliğe çok önem veriyorlar. At ve silahlar dışında tüm mallarını düşünmeden veriyorlar. (Asil) kıyafetlerine gelince, sadece cömert değil, aynı zamanda müsrifler ve bu nedenle çoğunlukla tebaalarından daha kötü giyindiklerini gördüm. 

...Yılda birkaç kez, kendilerine yeni bir elbise ya da gelenekleri olan kırmızı ipek bir gömlek yaptıklarında, tebaaları hemen bunları kendilerine hediye olarak vermeleri için yalvarıyorlar. Vermeyi reddeder veya isteksizliklerini gösterirlerse, bu onların en büyük ayıbı sayılıyor. 

... bu nedenle, onlardan bir şey istendiğinde, hemen çıkarıp veriyor ve karşılığında tebaanın sefil gömleğini, çoğunlukla ince ve kirli, giyiyorlar. Asla hediye olarak verilmeyen ayakkabılar, silahlar ve bir at dışında ( bütün lüksleri bunlar ), neredeyse bütün asil insanlar, her zaman, diğerlerinden daha kötü giyiniyorlar...

Адыги.RU

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks