Kerzeç Tuğuj Şuruhuko: “Çerkes Aslan Yürekli Richard”!

#9271 Ekleme Tarihi 22/03/2023 02:29:27

Şuruhuko Tuğuj, Natukhai'dan bir Çerkes soylusu. Önderliğindeki birlik, 1840 yılındaki Karadeniz kıyı şeridi muharebelerinde aktif rol aldı. Adı, birçok efsaneye ve tarihi şarkıya konu olan bir kahraman. 

Askeri becerileri ve benzersiz cesareti ona sadece Kafkasya'da değil, aynı zamanda (yabancı elçiler sayesinde) Avrupa devletlerinde de büyük bir ün kazandırdı. 

İngiliz kaynaklarında adı çok renkli bir figür, yılmaz bir karaktere sahip korkusuz bir şövalye olarak karşımıza çıkıyor. 

J. Bell ona "Çerkes Aslan Yürekli Richard" adını takmış.

“Çerkes sabırsızlığı, zaman zaman umutsuz bir hareketle kendini avutmaya çalışır. Pşat'tan gelenler dün gece bize Şuruhuko Tuguj ve Jambolet'in beklenmedik bir şekilde ellerinde kılıçlarla beş yüz kişilik bir Rus müfrezesine saldırdıklarını, onların zaten ölmüş olduklarını düşünerek, anlattılar; çaresizlik içindeydiler. Ama onlar tek bir çizik bile almadan geri döndüler ve önemli sayıda düşman öldürdüler".

James Bell, 1837-1839 Yılları Arasında Çerkesya'da Kalma Günlüğü, CİLT I, Londra, 17 Ağustos 1840

ADIGI_TUT

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks